Schwarzenberg nicméně považuje právní opatření proti Maďarsku na evropské úrovni za "ne zcela smysluplné", tak jako nebyly smysluplné sankce proti černo-modré koalici v Rakousku, kdy ve vládním kabinetu s lidovci zasedala i populistická Svobodná strana Rakouska vedená Jörgem Haiderem. Orbán ale podle českého ministra "několik lidí provokoval, takže se nemůže následkům divit". "Jak tvrdívají Angličané, říkal si o to," uvedl český šéf diplomacie.

Spornou maďarskou ústavu, kterou kritizují Brusel i maďarská opozice, považuje Schwarzenberg kvůli použitému slovníku za staromódní. "Připomíná trochu 19. století a trochu stavovský stát," vysvětlil. Dodal, že Orbánovu kulturní politiku považuje za "nešťastnou, ale ne za žádný zločin".

Schwarzenbergovi leží na srdci možné negativní dopady Orbánových změn na nezávislost maďarské justice a centrální banky, takže se nediví evropským obavám.

Co maďarská ústava obsahuje?

- Oficiální název země se stanovuje jen jako Maďarsko (Magyarország), doposud to byla Maďarská republika (Magyar Köztársaság). Maďarština nemá rozdíl mezi slovy "maďarský" a "uherský" (magyar), takže název Maďarsko a Uhersko nebo Uhry (Magyarország) v maďarštině splývá. Jako mnohonárodnostní stát s maďarskou hegemonií Uhry existovaly do roku 1918.

- Maďarsko nese odpovědnost za osudy zahraničních Maďarů. Odhaduje se, že mimo desetimilionové Maďarsko žije v zahraničí asi pět milionů Maďarů.

- Preambule nese název Národní konfese a odvolává se na zakladatele uherského království svatého Štěpána, na Boha a vlast. Opozice a nezávislí pozorovatelé označují tón tohoto textu za sentimentální a nacionalistický.

- Národní konfese začíná textem maďarské hymny "Bože, žehnej Maďarovi".

- "Jsme hrdí, že náš král, svatý Štěpán, před 1000 lety vystavěl na pevných základech maďarský stát," je další citát z konfese.

- Státní měnou zůstává forint, ačkoli současná vláda předpokládá přijetí eura (v takovém případě bude nutná změna ústavy).

- Pasáž o ochraně rodiny a manželství.

- Pojem manželství je vysvětlen jako svazek mezi mužem a ženou, ústava tak nepředpokládá homosexuální manželství.

- Lidský plod je chráněn od početí, což může být vykládáno protiinterrupčně.

- Důchodový věk pro neústavní soudce bude snížen o osm let na 62 let. Podle soudců to přinese problémy do už tak váznoucího justičního systému.

- Počet ústavních soudců se zvýší o čtyři na patnáct.

- Omezují se pravomoci Ústavního soudu. Ten by již neměl posuzovat zákony s dopadem na státní rozpočet.

- Státní dluh země nesmí překročit 50 procent HDP. Pokud státní dluh nad 50 procent HDP vzroste, získá Ústavní soud právo posuzovat fiskální a daňové záležitosti.

- Soudy mohou vynášet rozsudky doživotního odnětí svobody bez možnosti podmínečného propuštění.

- Uznává se právo na sebeobranu a na ochranu majetku.

- Referendum o ústavě se nepředpokládá. Ústava obecně zakazuje konání referenda o ústavních změnách.

- Pro schválení řady zákonů je vyžadována dvoutřetinová většina, což podle kritiků znesnadní budoucím vládám tyto zákony měnit.

- Již se nepočítá se závaznými petičními občanskými iniciativami. V nahrazované ústavě doposud platilo, že po 50 tisících získaných podpisech se parlament věcí musel zabývat.

- Nově je stanovena padesátiprocentní účast oprávněných voličů pro platnost referenda.

- Pasáž o obecné odpovědnosti za udržitelný rozvoj.

- Garantují se zákony, důstojnost, základní svobody, ochrana práce, ochrana budoucnosti pro děti, adekvátní ochrana žen a seniorů.

- Zvláštní ochranu státu a obyvatel země získají vedle orné půdy a vodních zdrojů také lesy a původní flóra a fauna.

Související