Tři pětiny si myslí, že existuje napětí mezi vedením podniků a zaměstnanci. Zhruba polovina lidí cítí silné napětí mezi majoritou a minoritou a také mezi lidmi s různými politickými názory. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM.

Za poslední rok se názory Čechů na rozpory a napětí mezi různými skupinami výrazněji nezměnily.

Snížil se jen podíl názorů, že u nás existuje silné napětí mezi vedeními podniků a zaměstnanci. Od minulého dotazování poklesl o osm procentních bodů, nyní si to myslí 60 procent lidí.

"To může odrážet jistou změnu společenské atmosféry spočívající v opadání pocitu ekonomické krize," uvedl STEM.

 

Napětí mezi zastánci různých politických názorů registruje 53 procent lidí. Častěji to jsou ti, kteří se kloní jednoznačně k levici nebo k pravici. Mezi národnostními skupinami v Česku pociťuje napětí 54 procent dotázaných.

Napětí mezi mladými a starými lidmi existuje podle 39 procent dotázaných. Častěji jej vnímají lidé ve věku od 60 let. Zhruba třetina Čechů také hovoří o existenci napětí mezi městem a venkovem.

"Potvrzuje se, že zejména napětí mezi bohatými a chudými nemá jen ekonomický rozměr, ale i politický. Ačkoli toto napětí častěji vnímají levicově orientovaní lidé, je zřejmé, že i mezi lidmi řadícími se politicky doprava si přibližně polovina myslí, že toto napětí je v naší společnosti silné. Politická orientace respondentů se ale promítá i do vnímání ostatních rozporů," uvedl STEM.