Vlivnému pražskému podnikateli Romanu Janouškovi hrozí desetileté vězení.

Policie ho viní z úmyslného těžkého ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky kvůli dopravní nehodě, při které letos v březnu svým terénním vozem srazil jednapadesátiletou ženu a poté ujel.

Policisté jej ale dostihli, zadrželi a při dechové zkoušce mu naměřili přes 2,2 promile alkoholu.

Janoušek odmítá o okolnostech nehody podrobněji vypovídat, vše prý řekne až před soudem. Policisté mezitím pokračují ve vyšetřování a sbírání důkazů.

O víkendu rekonstruovali nehodu přímo na místě činu na Praze 4. Tam 23. března došlo nejprve ke střetu Janouškova vozu s automobilem poškozené, ovšem Janoušek prý na náraz nereagoval a jel dál. Zastavil až po zhruba 50 metrech na světelné křižovatce.

Řidička z poškozeného auta za ním šla a pokoušela se ho kontaktovat, podnikatel ji ale podle policie autem srazil a snažil se zmizet.

Advokáta Josefa Lžičaře se několikrát ptali čtenáři na to, zdali jeho klientce nenabídl Janoušek úplatek výměnou za mlčení. Lžičař tuto možnost odmítl.

Právník zdůraznil také skutečnost, že poškozené způsobila nehoda výron do mozku, v důsledku čehož si nemusí situaci vybavovat zcela přesně a na některé detaily si může rozpomenout až s postupem času.


 

Jak se bude nyní kauza vyvíjet? Jaké odškodnění Janoušek pro ženu chystá? Ptali jste se zmocněnce poškozené ženy Josefa Lžičaře.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Kolik Vám platí Janoušek za to, že jste se případu ujal jako obhájce postižené a zametl věc do ztracena, aby se mohl vykoupit prachama? Kam jste zašantročil záznamy z kamer?
Josef Lžičař
Dobrý den, především nejsem obhájcem poškozené, ale zmocněncem poškozené, to jest zástupcem. V trestním řízení (a mám na mysli přípravné řízení) se mohu zúčastnit pouze vyšetřovacího úkonu, kde je poškozená. V žádném případě nemám právo být u výslechu svědků a klást jim otázky. Pozice poškozené s obviněným, resp. obžalovaným se vyrovnává až po podání obžaloby, tj. v soudním řízení. Opakoval jsem to již vícekráte, že pana Janouška osobně neznám, nikdy jsem se s ním nesešel a také jsem ho nikdy nezastupoval. Navíc je mezi námi velký věkový rozdíl a nemohl jsem se s ním setkat ani na golfu či tenisu. Mohu vás ujistit, že žádné finanční prostředky za to, že budu zastupovat paní poškozenou, jsem o něj nedostal. Ptáte-li se na zašantročení kamer, ptáte se na nesprávném místě, neboť když se stane trestný čin, důkazy zajišťují orgány činné v trestním řízení.
Čtenářský dotaz
Jak je možné, že pan Janoušek má stále řidičský průkaz, když policie zjistila, že řídil pod vlivem návykové látky - alkoholu. Jaktože nepřišel o své řidičské oprávnění?
Josef Lžičař
Domnívám se, že v době zadržení řidičský průkaz u sebe neměl, a proto mu nemohl být zadržen. Nevylučuji, že to může být chyba legislativy, která patrně opomenula upravit zadržení řidičského průkazu, nebo zabránit v řízení motorového vozidla u těch osob, které ho v době kontroly policí nemají. Ostatně v této věci se k otázce zadržení řidičského průkazu a možného nedostatku v právní úpravě vyjadřoval již ředitel dopravní policie Leoš Tržil.
Čtenářský dotaz
Mnohokrát jsem viděl, kdy byli odsouzeni velice vlivní lidé a vězeňský komfort měli mnohonásobně větší, než jsem měl možnost já sám na svobodě, a od řízení svých podniků a byznysu je nic neodřízlo. Za dobré chování jim ještě sníží sazbu. Je to opravdu pro takové lidi trest?
Josef Lžičař
Jde o otázku složitou a spíš by na ni měly odpovědět orgány vězeňské služby. Povinnost pracovat ve výkonu trestu zákonem upravena není, a nelze vyloučit, že osoby, které mají dostatečné finanční zázemí, si podmínky ve výkonu trestu mohou zlepšit a mít takzvaný nadstandard. Obávám se, že nikdy naprosté rovnosti mezi odsouzenými nelze dosáhnout.
Čtenářský dotaz
Vážený pane doktore, vzhledem k časově náročné rekonstrukci dopravní nehody a celému postupu vyšetřování by mě zajímala jedna věc. Z jakého důvodu je panu Janouškovi takový nadstandard poskytován? Kdyby něco podobného provedl "obyčejný" řidič, byl by okamžitě vzatý do vazby a nejspíš by se na svobodu podíval, až po odsezení náležitého trestu. Toto "zvláštní" zacházení s bezohledným opilcem a grázlem mi přijde naprosto trestuhodné a hanebné. Jak se na to, prosím, díváte vy?
Josef Lžičař
Nevím, zda lze hovořit o nadstandardu, pokud se týče prověrky na místě samém a vyšetřovacího pokusu. V každé složitější věci by se měly orgány činné v trestním řízení snažit prověřit řádně, jak se věc stala, zda skutek spáchal obviněný, neboť jsou připravovány podklady proto, aby věc mohl náležitě posoudit soud. Opakuji, že pokládám za zcela správné, že tak pečlivě byla prověrka na místě samém a vyšetřovací pokus prováděn, byť to mnohé občany obtěžuje. Poněvadž zde bylo podezření, nevím zda důvodné, že by pražští vyšetřovatelé věc řádně neprovedli, prováděli věc hradečtí policisté. Lze kvitovat, že jim to umožnila dobrá součinnost s pražskou policií. Zda byl dán důvod vazby, či nikoliv, o tom rozhoduje orgán činný v trestním řízení, a musí být především naplněny vazební důvody uvedené v paragrafu 67abc trestního řádu. Vazby nemá být zneužíváno, jestliže důvod vazby není dán, může být obviněný vyšetřován na svobodě. I když není pochyb, že k této vážné dopravní nehodě došlo, nedovolil bych si dopředu předvídat výsledek soudního řízení, poněvadž každý by měl respektovat presumpci neviny. Trestní řád výslovně uvádí, že dokud není pravomocně o vině rozhodnuto soudem, musí se hledět na obviněného jako by byl nevinný. Tak zní zákon.
Čtenářský dotaz
Jak vnímáte lidsky, že Vaše klientka se rozhodla pod tlakem úplatku lhát a měnit realitu? Není možné potrestat i tuto ženu za křivé svědectví?
Josef Lžičař
Nejsem přesvědčen, že máte pravdu, pokud tvrdíte, že poškozená dostala nabídnutý úplatek, aby měnila realitu. Výpověď poškozené a současně svědkyně je v trestním řízení důkazem jako kterýkoliv jiný, a pokud jsem mohl porovnat výpovědi ostatních svědků slyšené při vyšetřování, nejsem přesvědčen, že by se v podstatných rysech od jejich výpovědí odlišovala. Bohužel veřejnost byla negativně ovlivněna hned první den, kdy televize Prima prováděla animaci dopravní nehody, a veřejnosti bylo předestřeno, že poškozená při nárazu vozidlem přeletěla přes kapotu. Ona sama velmi podrobně vypovídala při vyšetřování a netroufl bych si říci, že ve své výpovědi lhala či zamlčela nějakou podstatnou skutečnost. Veřejností je jí podsouváno, že vypovídala křivě. Jsem přesvědčen, že to není pravda, a pokud by se ukázal opak, bylo by na orgánech činných v trestním řízení, aby z úmyslně nepravdivé výpovědi vyvodily důsledky. Nelze ztratit ze zřetele, že její výpověď může být nepřesná, že si některé drobnosti nemusí dobře vybavit, poněvadž měla velký výron krve do mozku, zranění na těle a když se v nemocnici probrala, dozvídala se, k čemu vlastně došlo.
Čtenářský dotaz
Dělala policie panu Janouškovi kromě testu na alkohol i test na drogy?
Josef Lžičař
Pokud jsem se mohl seznámit se spisovým materiálem, tak orgány činnými v trestném řízení byla provedena pouze dechová zkouška při zadržení. Další podrobnější vyšetření, tj. test na drogy či krevní zkouška, provedeno nebylo, neboť je pan doktor Janoušek odmítl. Vycházím ze spisového materiálu.
Čtenářský dotaz
Není to pokus o vraždu, když se pokusím přejet velkým autem člověka, aby mě přestal zaclánět?
Josef Lžičař
Je věcí posouzení orgánů činných v trestním řízení, co pachatel svým jednáním zamýšlel, a zda šlo o jednání úmyslné, nebo nedbalostní. Bylo-li by jednoznačně a bezpečně prokázáno, že pachatel chtěl jiného úmyslně usmrtit, a auto mu sloužilo jako zbraň, mohlo by jít o tu nejpřísnější právní kvalifikaci, o níž se zmiňujete.
Čtenářský dotaz
Neomlouvám pana Janouška, ale zamyslela se poškozená nad tím, zda bylo nutné vybíhat z auta a domáhat se řešení ve chvíli, kdy viděla, že viník o řešení zjevně nestojí ? Není v takovou chvíli bezpečnější zastavit, zamknout se a zavolat policii? Já v podobné situaci, když nevím, kdo do mne narazil, zda není opilý, zfetovaný či agresivní, bych rozhodně ven z auta nelezl, a už vůbec bych mu nebušil na kapotu. Zdraví je cennější než sebedražší oprava nárazníku.
Josef Lžičař
Každý člověk reaguje v jistých životních situacích jinak. Mně paní poškozená říkala, že ji to rozčílilo, neboť předpokládala, že dojde k jednání s řidičem na místě samém, a věc se vyřeší. Velmi ji rozčílilo, že on se snažil ujet, a patrně nechtěla, aby škoda zůstala na ní samé. Nevím, jaký byl důvod, proč za ním běžela. Ve výslechu řekla, že ho chtěla přimět, aby se vrátil k místu jejího poškozeného vozu a věc se vyřešila. Když mu bouchala na kapotu, současně ukazovala, aby se vrátil zpátky. Možná po této zkušenosti, kdyby se situace v budoucnu opakovala, rezignuje na nápravu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, možná že z právního důvodu je důležité hledat úmysl. Pachatel jej pochopitelně nepřizná, ale poškozená paní přece nemůže vidět do hlavy někoho jiného a klidně může vyhodnotit stav jakkoliv, dokonce i tak, že věří tomu, že ten úmysl neměl. Za odměnu řekne cokoliv. Není tudíž jedno, jestli měl úmysl ji potrestat za drzost, jak to na první pohled vypadá, nebo byl pod obraz a neviděl před sebe? Ve druhém případě si zase způsobil úmyslně opilost a úmyslně sedl za volant, mohl někoho jiného zabít. Proč se s ním tak pářou?
Josef Lžičař
Naprosto souhlasím s tím, že poškozená nemůže vidět do hlavy pachatele, co zamýšlel nebo co hodlal udělat. Veřejnost byla poněkud dezinformována tím, že se měla vyjádřit, že do ní narazil neúmyslně. To není v žádném případě pravdou, neboť k otázce úmyslného nebo neúmyslného jednání se nevyjadřovala, a došlo bohužel ke zkreslení její výpovědi, kterou učinila ve vyšetřování. Na otázku, zda se domnívá, že ji Janoušek chtěl přejet, odpověděla téměř přesně takto: "Domnívám se, že kdyby mě chtěl přejet, mohl tak učinit, když jsem stála před autem a bouchala mu do kapoty. Možná si mě nevšiml... Pokud se to potvrdí dokazováním, k nárazu zřejmě došlo v oblasti pravého světlometu. Je třeba si uvědomit, že otázka zavinění je právní otázkou a bude o ní rozhodovat orgán činný v trestním řízení, státní zástupce a ve finální fázi opětně soud. Poškozená v podstatě vyjádřila jen svůj pocit, a pocit z výpovědi svědka není důležitý.
Čtenářský dotaz
Kolikrát za svou praxi jste zažil, že by se kvůli rekonstrukci dopravní nehody uzavírala celá ulice? Díky
Josef Lžičař
Přiznám se, že obhajoby v dopravních nehodách vůbec nevyhledávám. Většinou se o věci vyjadřují znalci, rozhodují náčrty, postavení vozidel atd. Takovou uzavírku jsem sám osobně nikdy nezažil, ani jsem v takové obdobné věci jako obhájce nepůsobil. Je třeba však souhlasit s tím, že tuto věc bylo potřeba vyřešit řádně, aby se odstranily pochybnosti o tom, co se skutečně stalo, a myslím si, že prověrka na místě samém i vyšetřovací pokus byl proveden velmi kvalitně a bude sloužit k tomu, aby skutkový stav byl zjištěn co nejblíže pravdě. Možná že to bylo též provedeno proto tak důkladně, aby se odstranily pochyby při konečném rozhodování, zda například policie nestranila pachateli trestného činu. Bohužel věc, která se stala, se stala předmětem nesmírně širokého zájmu veřejnosti, na rozdíl od jiných dopravních nehod, které jsou vyšetřovány bez zájmu veřejnosti. Je to pouze má domněnka, která ovlivňuje postoj veřejnosti k této věci, a tou je, že před nehodou se kvůli obsahu odposlechů stal doktor Janoušek osobou, o niž se veřejnost zajímá.
Čtenářský dotaz
Nevydírá pan Janoušek vaši klientku? Mám o ni strach.
Josef Lžičař
Nemám o tom žádný poznatek a věřím, že kdyby tomu tak bylo, že mi to poškozená či celá rodina sdělí. Pak bych učinil patřičné právní kroky. Věřím tomu proto, že tuto rodinu znám nejméně dvacet let.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, co byste mi poradil, když mě policie přistihne opilého? Mám tvrdit, že nemám řidičský průkaz u sebe? Co mi hrozí, když odmítnu dechovou zkoušku na alkohol, a policie tak nebude mít žádný důkaz, že jsem řídil pod vlivem?
Josef Lžičař
Omlouvám se, nechci prostřednictvím tohoto média dávat rady, jak se zachovat, protože by to za jistých okolností mohlo být pokládáno za návod k protiprávnímu jednání. Když nebude mít policie konkrétní poznatek, že jste požil alkoholický nápoj, a odmítáte provedení kontroly, může nastat řízení podle přestupkového zákona, a i zde jsou sankce, které takové jednání oceňují.
Čtenářský dotaz
Byla víkendová rekonstrukce nehody k něčemu? Ukázalo se při ní něco nového?
Josef Lžičař
Myslím si, že na tuto otázku vám nejsem schopen odpovědět vyčerpávajícím způsobem. Jako zmocněnec poškozené spolu s klientkou jsme se zúčastnili prověrky na místě samém až v samotném závěru pracovního dne mezi 19. a 21. hodinou. Vyplývá to ze současné právní úpravy, neboť jsem se prověrky, výpovědí jiných svědků zúčastnit nemohl, zákon to nepřipouští. Nevím vůbec, jak proběhl druhého dne vyšetřovací pokus, neboť ani u tohoto úkonu jsme přítomní nebyli. O obsahu těchto úkonů se dozvím až po vyhotovení přepisů výpovědí po zhlédnutí audiovizuálního záznamu a budu si moci učinit obrázek sám. To však není vůbec důležité, neboť tento vyšetřovací pokus zejména přinese poznatky orgánům činným v trestním řízení a znalcům, kteří po oba dva dny byli na místě a ti vytvoří nejpravděpodobnější verzi skutkového děje, která bude podkladem pro rozhodování v dalším řízení. Pokládám za zcela správné, že tento vyšetřovací pokus byl prováděn, a v počasí, které bylo, je možno ocenit práci zúčastněných včetně figurantky, která zde byla po dobu dvou dnů. Vyšetřovací pokus, resp. jeho záznam umožní posléze spravedlivé rozhodování a také odstraní pochybnosti, které o celé věci mohla mít veřejnost.
Čtenářský dotaz
Pane doktore, mluvíte o výronu krve do mozku atd., je vůbec možné brát její svědectví jako relevantní?
Josef Lžičař
Na to se těžko odpovídá, protože nikdo neví, zda poškozená po tomto zranění může přesně vnímat veškeré okolnosti případu, ať již před nárazem či po nárazu. Nechci říci, že by její výpověď byla právně nevýznamná, ale pravdivostní hodnotu obsahuje její výpovědi si posoudí orgán činný v trestním řízení v konfrontaci s ostatním výpověďmi. Nechci vůbec spekulovat, ale někdy zranění hlavy či výron do mozku může způsobit i krátkodobé výpadky paměti stejně tak, že si i časem zraněná osoba může některé podrobnosti ještě vybavit. Nejsem si jist, zda u každého člověka po úrazu hlavy je situace stejná.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane doktore, v čem je tento případ atypický oproti jiným, které jste dosud řešil? Je to jen známou obviněnou osobností, nebo i stylem vyšetřování? S díky za odpověď Frantška
Josef Lžičař
Vždy, když jde o osobu mediálně známou, je věc veřejností sledována s napětím. Možná že to také vede k tomu, že orgány činné v trestním řízení postupují důkladněji a pečlivěji, neboť kontrola veřejností je nesmírně důležitá pro správný průběh řízení. Vadí mi však, pokud jsou dopředu vyvozovány závěry vztahující se k věci, u které velmi často způsobují dehonestaci obviněných a posléze se ukáže, že věc se stala jinak. Myslím si, že by o každé trestní věci mělo být referováno střízlivě, bylo by třeba si uvědomit, že ve finále má rozhodovat soud.
Související