Na konci srpna ministr vnitra Jan Kubice představí nový návrh změn v organizaci a počtu policistů. Nové uspořádání policie musí o půl miliardy korun snížit požadavky na mzdy policistů pro rok 2013.

Podle srovnávací analýzy, kterou Kubice ve středu předložil ministrům, je na stejnou práci v České republice více policistů než je tomu v jiných zemích. Ve východní Evropě je Česká republika jednou ze zemí s nejvyšším počtem policistů.

Pro rok 2013 ministerstvo vnitra počítá s necelými 39 tisíci služebních míst u policie, což je o 1385 míst méně než je systemizovaný počet pro letošní rok. Ve skutečnosti to je však velmi blízko současnému stavu policistů. K 1. červenci působilo ve služebním poměru 38 776 policistů. Navrhovaný rozdíl je oproti skutečným současným stavům vyšší o 220 systemizovaných služebních míst.

Na mzdy policistů je zatím podle ministerstva vnitra vyčleněno 14,65 miliardy korun, což se souvisejícími výdaji dohromady činí 19,78 miliardy korun. Při stanoveném počtu a organizačním rozložení policistů vychází měsíční průměr na 31 311 korun. To odpovídá skutečným mzdám u policie v loňském roce. Celkově by tak policie potřebovala příští rok o 439 milionů korun více než letos, vláda s tím však nesouhlasí.

Kubice ve středu zároveň dodal, že počet policistů v posledních letech klesá. Způsobily to však přirozené odchody a ne reorganizace. Počet policistů v řídících funkcích s vyššími platy zůstal podle Kubiceho stejný, čímž naznačil možný další vývoj v policejní reorganizaci.

Jako první se ruší školy

Vláda ve středu schválila i škrty ve vzdělávání policistů. Zruší se tak tři ze šesti policejních škol, a to v Praze - Ruzyni, Brně a v Jihlavě. Návrh na úsporná opatření vytvořila skupina odborníků spolu s odboráři. Celková úspora má dosáhnout až 144 milionů korun. Budovy po zrušených školách chce ministerstvo vnitra nadále využívat jako samostatná školicí centra.

Zbývající tři školy se zaměří na různé specializace. Například v Praze to bude výuka pořádkové a dopravní policie, jazyková příprava a speciální řidičský výcvik, v Pardubicích se zaměří na kriminální policii, ochranu utajovaných informací, krizové řízení nebo pyrotechniku a v Holešovicích se specializuje cizinecká policie, zbraně a střelivo a střelecká příprava.

Změny se vyhnou Policejní akademii ČR. Akademie je státní školou, kterou zřizuje zákon, zatímco zřizovatelem ostatních škol je vnitro.