Některé státní fondy neplní své poslání. Konstatoval to Nejvyšší kontrolní úřad, podle kterého tak lze uvažovat o sloučení úřadů nebo o jejich úplném zrušení.

Úřad prověřoval čtyři ze šesti státních fondů, konkrétně jejich hospodaření v letech 2008 až 2010.

Například Státní fond kultury už od roku 2006 neposkytl ani jedinou dotaci na kulturní projekty, sdělila mluvčí úřadu Olga Málková.

NKÚ se dále zaměřil na Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP), fond na podporu kinematografie a fond rozvoje bydlení.

"Neuspokojivé fungování státních fondů zčásti pramení z obecnosti zákonů, kterými byly jednotlivé fondy zřízeny. Nekladou důraz na to, aby byly zajištěny dostatečné příjmy fondů, a ty tak nespoléhaly na dotace státu, které by měly být jen mimořádným zdrojem příjmů," uvedl NKÚ v tiskové zprávě.

Ministerstvo kultury ale odmítá, že příjmy fondu kultury tvoří dotace státu. "Veškerý chod fondů je hrazen z prostředků, které si fondy samy generují," obhajuje se ministerstvo kultury. A navíc dodává, že v letech 2006 až 2011 byla činnost Státního fondu kultury ČR omezena, protože Poslanecká sněmovna nezvolila členy Rady fondu.

"Od roku 2011 Rada již 5x zasedla a rozdělila podporu na kulturní projekty ve výši 8 280 000 Kč."

U všech fondů, které by měly být zachovány, je potřeba mimo jiné přehodnotit předpisy, podle nichž jsou fondy zřízeny, posoudit zajištění vlastních zdrojů a zajistit jejich kontrolu, vyplývá z doporučení kontrolorů.

Chyby v hospodaření

Kontroloři v hospodaření státních fondů zároveň odhalili některá pochybení. Například fond životního prostředí údajně nedokázal dohledat mobilní telefony, notebooky, nábytek a další věci v hodnotě 2,8 milionu korun. SFŽP přitom podle NKÚ ztráty odepsal, aniž by se pokusil majetek dohledat nebo najít viníka, upozornil úřad.

"Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zadal ředitelce SFŽP bezodkladně vypracovat zprávu k daným zjištěním. Poté se Ministerstvo životního prostředí bude moci ke zprávě NKÚ, kterou oficiálně ani nedostalo, vyjádřit," uvedl tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík.

Zjištěné problémy podle mluvčího Vitíka souvisí s rokem 2008, kdy ředitelem fondu životního prostředí byl Petr Štěpánek. "Případná transformace, či dokonce zrušení fondu, navíc z důvodů, které uvádí NKÚ, jsou mimo jakýkoliv reálný rámec a pouze by výrazně ohrozily čerpání finančních prostředků," dodal Matyáš Vitík. 

"V letech 2008 až 2010 byly příjmy fondu 27,6 miliard korun a zmíněné pochybení se pohybuje v řádu 0,01 % příjmové části rozpočtu fondu," řekla tisková mluvčí fondu životního prostředí Lenka Brandtová.

Mluvčí fondu zároveň uvedla, že pochybení se primárně netýká mobilních telefonů a notebooků, ale služeb spojených s výstavní expozicí. "Zmíněný nedostatek hospodaření SFŽP ČR v částce 2,8 miliónu korun nemůže být důvodem pro výrok o neplnění cílů či poslání této organizace a NKÚ by neměl vydávat prohlášení o důvodnosti  existence  toho kterého fondu," dodala.

Chyb v hospodaření se podle NKÚ dopustil i státní fond kultury, který pronajal památkový objekt u Hybernů s tím, že bude opraven a zkolaudován do září 2005. V případě, že by se rekonstrukce nestihla ve stanoveném termínu, pokuta by činila 200 milionů korun. Tři dny před vypršením termínu ministr kultury lhůtu prodloužil a pokutu snížil na 38 milionů korun.

Ministerstvo kultury s kritikou nesouhlasí. "Dodatkem došlo k ročnímu prodloužení povinnosti včetně ponechání pokuty. Ministerstvo kultury se rozhodlo k tomuto kroku z důvodu, že primárním zájmem bylo dokončení rekonstrukce památkově chráněné budovy  a zahájení jejího provozu," napsalo v tiskové zprávě ministerstvo kultury. 

Zřízené státní fondy jsou samostatnými právnickými osobami, účetními jednotkami a jinými státními organizacemi. Majetek, s nímž státní fondy hospodaří, je ve vlastnictví státu. Kontrolní akce byla zařazena do plánu úřadu v loňském roce.

Související