Vliv organizovaného zločinu zasáhl v loňském roce státní správu, samosprávu i justici. Klientelistické sítě vytvářely paralelní mocenské struktury, v řadě měst zasahovaly do rozhodování zastupitelstev vlivové skupiny.

Ve své výroční zprávě to ve středu uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS).

Metody těchto skupin podle ní nelze trestně postihnout. Buď jsou nelegální, nebo se obtížně prokazují.

Organizovaný zločin působí v Česku podle BIS ve třech rovinách.

První skupiny ovlivňují legislativní proces a nejdůležitější orgány státní správy a samosprávy, druhé podplácejí a diskreditují justiční představitele, třetí pak vyvádějí veřejné prostředky a perou peníze.

Vlivové a klientelistické sítě jsou výjimečně napojeny také na advokátní kanceláře nebo daňové, poradenské a mediální firmy. Podle BIS jde o závažné případy, protože tyto společnosti lze jen velmi těžko postihnout.

"Jedním z charakteristických znaků představitelů těchto subjektů bylo jejich společenské postavení a konexe. Vazby na představitele české justice nebo politické, ekonomické a společenské elity jejich případnou represi ze strany příslušných orgánů dále ztěžovaly," uvedla tajná služba.

Aby prosadily své zájmy, manipulují tyto skupiny s veřejným míněním, využívají svých klientelistických vazeb, podplácejí, uplatňují svůj ekonomický vliv, zneužívají politické strany i nevládní organizace.

"V řadě měst jsou vlivové skupiny schopny zasahovat do rozhodování zastupitelstev a eliminovat vliv funkcionářů samosprávy, kteří jim nevycházejí vstříc," napsala BIS.

Na obecní úrovni se tak kupčí s hlasy, prodává se nevýhodně majetek a zneužívají se dotace. Těží z toho podnikatelé, investoři, někteří bývalí i současní zastupitelé a zaměstnanci magistrátů.

Soudci přihrávají insolvence známým

Na organizovaném zločinu se podle BIS podílejí i někteří soudci, kteří upřednostňovali vybrané věřitele a manipulovali s insolvenčními řízeními kvůli svým rodinným a přátelským vztahům. Tajná služba v té souvislosti zmínila například Krajský soud v Brně nebo některé soudy v působnosti ústeckého krajského soudu.

Proti tomuto tvrzení se však v Brně ohradili, prý tam o takových praktikách neví. "Soud však žádá kompetentní orgán, aby mu byla zjištění, na která zpráva BIS poukazuje, poskytnuta k prošetření konkrétních případů, respektive konkrétních pochybení," sdělila jeho mluvčí Miroslava Sedláčková.

VIDEO: Vyjádření ministra financí Miroslava Kalouska ke zprávě BIS

VIDEO: Vyjádření ministra financí Miroslava Kalouska ke zprávě BIS
Miroslav Kalousek a Karolína Peake.