V polovině září začne ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělovat 400 milionů korun tuzemským podnikatelům, jejichž firmám klesl počet zakázek natolik, že by jinak museli propouštět. Pokud firmy úspěšně projdou schvalovacím procesem, peníze by měly čerpat do dvou měsíců.

Nepůjde ale o kurzarbeit podle německého vzoru – tedy, že se zaměstnancům zkrátí pracovní doba podle počtu zakázek a zbývající čas stráví doma a stát jejich mzdu doplatí. Čeští zaměstnanci se v době, kdy pro ně nebude jejich obvyklá práce, budou muset vzdělávat ve speciálních kurzech.

„Chceme především udržet pracovní místa. Zároveň jsme nechtěli, aby lidé jen tak seděli doma a pobírali plat,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09).

Podporu z evropského programu Lidské zdroje a zaměstnanost bude moci získat firma, jejíž tržby meziročně v období tří měsíců klesly minimálně o 20, maximálně ale o 60 procent. „Nechceme zachraňovat podniky, které vyloženě skomírají, ale ty, které se ocitly v přechodně obtížně situaci,“ říká Drábek.

Firma, která splní tuto základní podmínku, a jejíž žádost o dotaci schválí příslušná pobočka Úřadu práce, bude moci čerpat podporu až šest měsíců. Ve výjimečných případech dokonce rok. Po tuto dobu bude na jeden plat zaměstnance v režimu kurzarbeit čerpat do jednatřiceti tisíc korun.

„Pokud má firma pro zaměstnance práci pouze na čtyřicet až osmdesát procent pracovní doby, uhradí pouze tyto mzdové náklady. Zbytek doplatí stát,“ popisuje náměstek ministra práce a sociálních věcí Karel Machotka, do jehož agendy projekt spadá.

Úřednická kontrola

 

Zbývající čas se zaměstnanci budou vzdělávat v kurzech, se kterými opět finančně pomůže stát, a to ještě nad rámec dotace na platy. „Kurzy mohou být zajišťovány samotnou firmou, nebo externisty,“ doplňuje Machotka. V kurzech by měla převažovat praktická část nad teoretickou a vždy by měly být spjaty s dosavadním profesí zaměstnance.

Úředníci úřadu práce a ministerstva budou projekty kurzarbeitu průběžně kontrolovat. Na konci srpna příštího roku je pak vyhodnotí. Pokud se osvědčí, má připraveno dalších 400 milionů korun, kterými by kurzarbeit podpořila na další rok.

Související