Pražanům, kteří si na novinky stěžují, vadí nejvíce to, že musí více přestupovat (25 procent dotázaných). Asi 23 procent si stěžovalo na rušení linek a úbytek spojů. Méně než 20 procent má výtky ke změně tras, krácení linek a prodloužení intervalů. Pod deset procent si myslí, že město o změnách málo informovalo, změny jsou nedomyšlené a spoje přeplněné.

Polovina respondentů uvedla, že se jich změny v MHD dotkly. Nejvíce novinek zaznamenali obyvatelé sedmé městské části, 83 procent z nich uvedlo, že se jich změny osobně dotkly.

Od 1. září se v Praze výrazně změnila MHD. Zavedeny byly páteřní autobusové a tramvajové linky, ke kterým cestující sváží kratší linky. Mnohé spoje byly zrušeny nebo zkráceny, někteří cestující musí více přestupovat.

Průzkum se uskutečnil od 4. do 6. září mezi 550 respondenty. Změny se nejvíce dotkly obyvatel Prahy 4, 7, 8 a 10. Online dotazník vyplňovali pouze lidé, kteří mají trvalé bydliště v Praze a alespoň jednou týdně využívají hromadnou dopravu. Ve vzorku dotazovaných byli lidé z deseti městských částí.

 

Související