Kanceláře ministerstva obrany může bez problémů opustit smlouva na miliardový, problematický nákup letounů CASA. Stejně tak je veřejná i dohoda, podle níž měl v Česku stát americký radar.

Jedny dokumenty ale už téměř rok ven nesmějí: analýzy, jak novináři píší o armádě nebo jak ministr obrany Alexandr Vondra působil v televizní debatě. Pro Vondrův úřad je loni vypracovával mediální analytik Petr Blažek. Za dva měsíce dostal odměnu 280 tisíc korun.

Co naopak za tyhle peníze dostalo ministerstvo, je ovšem stále tajné. A pozor - zveřejnění štědře honorovaných analýz by dokonce podle ministerských úředníků mohlo mít "vliv na bezpečnost státu." Na druhou stranu by ale mohlo rozptýlit podezření z plýtvání penězi. HN už dříve část výstupů analytika Blažka získaly. Místo propracovaných rozborů obsahují jen pár banálních poznámek.

Jen žádné vnější tlaky

Už na přelomu roku HN požádaly o vydání analýz podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nelze, zněla odpověď z ministerstva, jehož šéf Vondra se nikdy k celému případu pořádně nevyjádřil. Podle úředníků je práce odevzdaná mediálním expertem, bývalým novinářem Blažkem, totiž součástí připravované komunikační strategie na rok 2012 a následující léta.

Takže je podle zákona - a ten skutečně takový pojem zná - takzvanou "novou informací", tedy materiálem, který úřad ještě nemá zpracovaný. V takovém případě ho poskytnout nemusí. Podle úředníků by navíc zveřejnění mohlo nadělat velkou škodu - zneužití by například mohlo vyvolat "negativní kampaň" s velkými následky.

"Nelze připustit, aby ministerstvo bylo podrobováno vnějším tlakům, neboť narušení nezávislého, odborného a efektivního rozhodování by mohlo mít v řadě případů negativní vliv na bezpečnost státu," rozhodl zástupce ředitelky komunikačního odboru ministerstva Jan Pejšek. Zároveň však zdůraznil, že analýzy jsou neveřejné jen dočasně. Než bude hotov zmíněný plán komunikace.

 

Analýzy jsou ale tajné dál, protože komunikační strategie není stále dokončena, jak ukázala opakovaná žádost o informace, kterou HN na obranu zaslaly. "Předčasné zveřejnění neúplných informací by mohlo vést k účelové prezentaci negativního veřejného mínění, nebo by se jejich zneužití mohlo stát nástrojem pro ovlivňování rozhodovací činnosti ministerstva obrany," myslí si, jak vyplývá z písemného zdůvodnění, zástupkyně šéfa Vondrovy kanceláře Radka Kleeová. Ta rozhodnutí o odmítnutí informací podepsala.

Pochlubte se prvním lumpem

Jak by mohlo zveřejnění postřehů mediálního analytika ovlivnit rozhodování úřadu, už ale neupřesňuje. Ani proč je nutné analýzy nejprve zabalit do dlouho chystané komunikační strategie. Vlastně jedno vysvětlení je po ruce: úřad si možná za 280 tisíc pořídil jen zbytečné, obecné povídání.

K jednomu z loňských článků v HN o tom, že válkami v zahraničí prošlo už devět tisíc českých vojáků, totiž expert Blažek připsal dvě krátké poznámky. Jedna zněla: "Doporučuji pozvat autory na kávu a nabídnout jim k podobnému zpracování další témata."

Na další stránce se zabývá obecně tématem Afghánistánu a radí například víc navenek prodávat, jak se starají Češi o tamní bezpečnost. "Do ulic nastoupila první patrola, vycvičená s pomocí českých vojáků. Ve městě XY chytili námi vycvičení policisté prvního lumpa...," nabízí Blažek. A dál třeba kritizuje, že příslušný odkaz na český rekonstrukční tým v afghánském Lógaru není na Wikipedii už dlouho aktualizovaný.

 

Když přitom Mladá fronta Dnes na Blažkovo angažmá před rokem upozornila, analytik říkal, že jeho rady šly do hloubky. "Já nenabízím triviální analýzy, nýbrž průřezové pohledy na problém v nejširších souvislostech," vysvětloval. Odměny by tomu skutečně odpovídaly. Na účet mu přišlo třeba 43 750 korun za rozbor Vondrova vystoupení v pořadu České televize Hyde Park nebo 26 500 korun za zhodnocení jeho výkonu v Otázkách Václava Moravce.

Celkem podle ministerstva odevzdal 133 stran textu, některé konzultace se odehrávaly jen ústně.

Související