Jakub Polák byl označován za nestora českého anarchistického hnutí. Řadu let vedl čtrnáctideník (nyní čtvrtletník) A-kontra, který vydává Československé anarchistické sdružení. S redakcí spolupracoval až do poslední chvíle, například právě na textu o ostravském Přednádraží. Nestačil jej však dokončit.

Za komunistického režimu se pohyboval v undergroundu a disentu. Později stál u zrodu mnoha různých anarchistických organizací, ať již jako zakladatel, inspirátor či iniciátor.

Zabýval se monitorováním násilné činnosti neonacistických skupin a právním zastupováním jejich obětí. Angažoval se v soudních sporech, týkajících se rasově motivovaných činů. Příkladem je případ Tibora Danihela, který utonul v důsledku útoku skupiny skinheadů v Písku v září 1993.

V roce 2000 převzal Polák v sídle Nadace Charty 77 cenu Františka Kriegla, kterou dostal kvůli svému trvalému a statečnému boji s předsudky a netečností policie i justice v případech rasově motivovaných vražd v České republice.

Související