Ostatky, které byly z pražského kostela Panny Marie Sněžné vyzvednuty v červenci, skutečně patří františkánům. Ti byli umučeni v 17. století.

Antropologové na kostech nalezli zranění z dob úmrtí řeholníků. Podle zkoumání mohlo být při plenění kláštera zabito více lidí, možná dětí, kteří žili v péči komunity.

Ostatky zkoumalo antropologické oddělení Národního muzea u příležitosti blahořečení 14 řeholníků. To se má konat tento měsíc.

Kosterní ostatky, které byly vyzdviženy v červenci, budou uloženy do zcela nového relikviáře. Odborníci našli kosti a lebky 14 až 15 dospělých a pěti nedospělých jedinců.

Související