S občanským průkazem místo pasu by Češi mohli nově cestovat i do zemí mimo Evropskou unii. Pokud s tím ovšem budou tyto neunijní státy souhlasit.

Změnu má přinést novela zákona o cestovních dokladech, kterou v úterý Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila.

Před dalším schvalováním ji posoudí sněmovní výbor pro veřejnou správu.

Novelu zákona připravilo ministerstva vnitra kvůli tomu, že některé balkánské státy umožnily po vstupu České republiky do EU na základě svého rozhodnutí vstup českým občanům jen na občanský průkaz.

Nejprve tak učinilo Chorvatsko, postupně se ale přidávaly další.

Předloha předpokládá, že s používáním občanského průkazu jako cestovního dokladu musí cílová země výslovně souhlasit. Proto by tento způsob cestování měl fungovat buď na základě dvoustranných mezinárodních smluv, nebo na základě jednostranného rozhodnutí států.

Ministerstvo zahraničí také musí mít v případě definitivního schválení novely povinnost zveřejnit ve sbírce zákonů seznam států, do nichž je možné bez pasu cestovat.

Policisté mají podle souběžné změny zákona o policii kontrolovat, aby se přes vnější hranice EU nedostal člověk s uloženým zákazem vycestování. Vnitro předpokládá, že vzhledem k nízké četnosti ukládání takového zákazu a kontrolám v letecké dopravě by náklady na toto policejní opatření neměly přesáhnout jeden milion korun.

Související