Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) pověřila ředitele Zdeňka Kabátka jednáním s firmou IZIP. Má s firmou uzavřít dohodu o majetkovém vyrovnání, to znamená buď akcie koupit, či spolupráci zcela ukončit.

Po jednání rady to řekl její šéf Petr Nosek. Kabátek potvrdil, že ihned vyzve IZIP k jednání, výsledky předloží ke schválení správní radě.

Pan ředitel byl pověřen jednáním a přípravou dvou variant, které pro příští správní radu připraví, včetně ekonomického vyhodnocení, a podle toho bude VZP dále postupovat," řekl Nosek.

IZIP nyní zajišťuje pro pojišťovnu komunikační portál. VZP by po ukončení spolupráce musela vybudovat portál nový a dohodnout také zabezpečení citlivých dat.

Kabátek očekává, že se mu podaří uzavřít takovou dohodu o majetkovém vyrovnání, která bude pro největší zdravotní pojišťovnu přijatelná a zároveň výhodná. "Asi nemá smysl mluvit o konkrétních parametrech takového jednání, nicméně jsem přesvědčen, že budou ukončena v nejbližším měsíci až dvou," řekl ředitel.

Řešení obecně jsou podle něj dvě - buď dosáhne shody ve stoprocentním převzetí veškerých aktiv od společnosti IZIP "pod křídla VZP", čímž by se pojišťovna stala vlastníkem všech práv. Nebo shody nedosáhne a pak bude nutno stávající nestandardní majetkový stav ukončit.

"VZP by musela jít vlastní cestou, je tu půlroční výpovědní lhůta a pro pojišťovnu citlivé téma Portálu," doplnil Nosek.

Náklady zdravotní pojišťovny na tuto transakci nechtěli Nosek ani Kabátek zatím sdělit, Je úkolem ředitele Kabátka, aby jednotlivé nákladové parametry obou variant zjistil. Správní rada pak rozhodne, kterou variantu zvolí.

Rada odsouhlasila změnu v zadávání tendrů

Správní rada také schválila Kabátkův návrh na změnu organizační struktury, která povede ke zprůhlednění systému zadávání veřejných zakázek.

Chyby v jejich zadávání zjistila kontrola ministerstva zdravotnictví. VZP soustředí právní agendy do právního úseku, doposud měla na starosti zadávání zakázek kancelář ředitele. Změna má vést k úsporám.

Všeobecná zdravotní pojišťovna podle kontroly nehospodárně nakládala s penězi na prevenci, pochyby jsou o 400 milionech korun, další chyby za stovky milionů prý udělala VZP při uzavírání smluv s firmou IZIP. Ve fondu prevence prověřila kontrola smlouvy a účetní operace za 1,2 miliardy korun a v rámci smluv mezi pojišťovnou a firmou IZIP další toky za více než dvě miliardy korun.

Ze 151 nemocnic má smlouvu 143

Správní rada zároveň vyslechla informaci o stavu uzavírání smluv. Uzavřeno podle místopředsedy rady Jiřího Běhounka 93 procent smluv na akutní péči a 90 procent na péči následnou.

"Ze 151 poskytovatelů akutní lůžkové péče má již smlouvu 143," upřesnil Kabátek s tím, že do konce ledna, nejpozději do poloviny února budou uzavřeny i zbývající smlouvy.

Související