„Není kauza v souvislosti s veřejnými zakázkami, kde bychom nenarazili na korupční jednání,“ řekl ředitel protikorupční policie Tomáš Martinec.

Jeho útvar v loňském roce obvinil 804 lidí. To je zhruba o dvacítku více než v roce 2011. Nejvíce se detektivové zabývali případy daňových úniků, podvodů či poškozování věřitele.

Útvar řešil případy, v nichž mohla vzniknout škoda téměř 110 miliard korun. Více než pětinu tvořily daňové úniky. „Prověřovaná škoda každým rokem rapidně roste,“ prohlásil Martinec.

V roce 2011 se protikorupční policie zabývala kauzami s možnou škodou zhruba 79 miliard, v roce 2010 to bylo 46 miliard.

Deset procent z celkově prověřovaných trestných činů tvořilo podplácení a přijímání úplatku volených nebo jmenovaných funkcionářů státní správy či samosprávy. Začal také stíhat pět soudců a jednoho státního zástupce.


Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane Martinče, Prosím Vás o jednoduchou radu. Jsem zastupitel,člen KV a často se setkávám s nejasnou dělbou rozhodovacích pravomocí mezi Radu a Zastupitelstvo. V důsledcích, když - Rada jedná neveřejně a jako orgán nepřímo zvolený (viz Ústava ČR)by neměla mít pravomoc k rozhodování,přesto uzavírá závazky / smlouvy, o nich že zastupitelé dozvídají jen sporadicky, či vůbec ne. A jde konkrétně o desítky mil. Kč. Kam, na koho se lze v hl. m. Praze obrátit? Děkuji za odpověď
plk. Martinec
Odpověď je uvedena u Vaší druhé otázky.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane plukovníku. Dovolte mi dotaz navazující - do hospodaření samospráv. Je obecné známo,že dělba pravomocí mezi Rady - Zastupitelstva definovaná Ústavou ČR je sporná. Rozhodovací pravomoci přece nemohou mít orgány, které nevzešly ze svobodných atd. voleb - PŘÍMO! Těmi Rady evidentně nejsou. Přesto jsou v zákonech Radám pravomoce vyhrazeny. Jejich dělba je určena velmi vágně. Co s tím, když Rady rozhodují v neveřejných zasedáních ze zády Zastupitelstev? A když si paradoxně Zastupitelstva z neznalosti Radou přijímaných rozhodnutí (uzavírání smluv) nemohou své pravomoci vyhradit a tak naplnit zákon, který říká, že jsou Rady - Zastupitelstvům odpovědné? Lze prostřednictvím Vašeho odboru iniciovat nápravu přežívajících neřádstev? A jak v hl. m. Praze?
plk. Martinec
Dobrý den. Na Vaše dvě otázky nemám jednoznačnou odpověď. Asi pochopíte, že Policie ČR nemůže rešit otázku Ústavy, nastavení rozhodovacích pravomocí mezi Radou a Zastupitelstvem. Možná bych doporučil případnou iniciativu poslance nebo senátora ve vašem volebním obvodu, případnou konzultaci s nimi. Pokud však máte podezření na trestnou činnost, je uvedena kontaktní adresa našeho útvaru na internetových stránkách Policie ČR.
Čtenářský dotaz
Přeji dobrý den, dlouhodobě si myslím, že jednou ze zásadních příčin korupce je neexistence zákona o státní službě, který by mezi politika a úředníka v případě konfliktu vložil soud, předtím v extrémním případě policii a státní zástupce. Jsem přesvědčen, že nejen tento klíčová zákon západních demokracií je Klausem odmítán dnes již desetiletí. Druhým obecným důvodem korupce je, že zde "politici", původně jen z ODS následně z oposmluvní ODSČSSD, dělají celebrity dlouhodobě z KGBáků, StBáků a bolševicko-zlodějské nomenklatury, čímž nastavují "morálku" společnosti. Speciálně Klause se Zemanem považuji ve výše uvedeném za naprosté mistry. Důsledkem výše uvedeného je až Klaus-Zemanova oposmluvní makroamnestie. Souhlasíte s tím?
plk. Martinec
Dobrý den, myslím, že případné zákony např. o financování politických stran, o "úřednících" apod., které jsou připravovány, mohou být účinným nástrojem v boji proti korupci. Současná Protikorupční strategie vlády počítá s řadou legislativních změn, které mohou být prospěšné.
Čtenářský dotaz
Mohl by jste stručně znázornit vývoj podnětů týkající se korupce ( oznámení versus vlastní zjištění)za posledních cca 5 let ? Kolik podnětu učinili poslanci a senátoři ? Děkuji
plk. Martinec
Dobrý den. Pokud jde o statistiku, je zveřejněna na našich internetových stránkách (www.policie.cz,záložka informační servis). Většinou se jedná o podání, údaje, zda tato podání učinil senátor nebo poslanec nevedeme.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, proč nejsou (či jsou) využívány zprávy BIS, jež jasně hovoří o propojení politiků s mafiány, např. Bém a Janoušek? Jaká je trestní odpovědnost úředníků, politiků (na všech úrovních), kteří věděli informace dříve než ostatní (případně je sami spoluvytvářeli-zadání zakázek ap.) a nakoupili např. pozemky u budoucí dálnice -p. Baštýř (za 7 Kč za 1m2 nakoupil a prodal státu za 100Kč); nebo znali budoucí výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdro jů (solární elektrárny)? Máte naprostou volnost při vyšetřování těchto kauz? Proč za 22 let nebyl žádný velký tunel dotažen k soudnímu projednání a odsouzení. Jak byste řešil pravomoc prezidenta týkající se amnestie, jež umožnila zastavení stíhání několika kauz v řádu miliard? S pozdravem P. Kollárik
plk. Martinec
Zprávy BIS náš útvar využívá, velmi úzce spolupracujeme. V současné době vedeme trestní řízení u některých osob, které uvádíte. Naprostou volnost v mezích zákona máme. Pokud někdo zneužije informace, které získal s výkonem své funkce, a neoprávněně se obohatil, lze takovou osobu trestně stíhat. Náš útvar ročně řeší několik takových kauz. Je otázkou, co myslíte velkým tunelem, ale za 22 let určitě došlo v mnoha hospodářských kauzách k odsuzujícímu rozsudku. Já osobně nemohu řešit pravomoci prezidenta, které mu dává ústava. Se zastavením trestního stíhání v rozsahu amnestie ale rozhodně nesouhlasím.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, máte nějakou strategii ohledně korupce ve sportu? Snad každý kdo se pohybuje ve fotbalovém prostředí ví, že zde je korupce téměř na denním pořádku. Domluvené výsledky mezi soupeři, podplacení rozhodčí, a to vše začíná už na té nejnižší úrovni - na okresech a krajích. Výjimkou nejsou ani podplacené zápasy v žákovských kategoriích. V Brně došlo v roce 2007 k mimořádnému odvolání celé komise rozhodčích na jihomoravském fotbalovém svazu, a veřejným tajemstvím je že to bylo kvůli tomu že lidé z krajské komise rozhodčích sázeli na zápasy krajského přeboru, na které poté nominovali rozhodčí a sami na ně chodili jako delegáti. A oproti tomu byl za korupci odsouzen rozhodčí, který obdržel na Jižní Moravě v mládežnickém utkání jednu láhev vína, což je běžná pozornost klubu ve vinařském kraji. Děkuji za odpověď.
plk. Martinec
V minulosti náš útvar řešil případy korupce ve fotbalu, kde došlo k pravomocnému rozsudku. V současné době se zabýváme možným protiprávním jednáním, a to jak korupčního charakteru, tak případných sázek na zápasy. Spolupracujeme také s Europolem, kterému se podařilo v součinosti jednotlivých států po tříleté práci rozkrýt Vámi uváděné negativní jevy ve fotbalu. Policie úzce spolupracuje s FAČR, s jejich bezpečnostními experty a vyvíjí i vlastní iniciativu. V této sféře je velmi obtížné pronikat do zájmového prostředí a odhalovat korupci nebo jiné nezákonné projevy ve fotbalu.
Čtenářský dotaz
vazeny pane Martinec, pomohly by vam hodne pri vasi praci miliony spoluobcanu demonstrujicich v ulicich?
plk. Martinec
Dobrý den. Zajímavá otázka, ale takové projevy kriminalitu nesníží a nevyřeší ani korupci ve státě.
Čtenářský dotaz
Pěkný den, myslíte si, že dokážete po dohodě s fotbalovou asociací lépe odhalovat korupci ve fotbale? Všichni přece vědí, že fotbal je prolezlý korupcí od nejyvšších soutěží k pralesním ligám...
plk. Martinec
My vítáme každou možnost spolupráce, jak s občany, tak v tomto případě s FAČR. Většinou dotazy směřují k tomu, co dokáže policie, ale ta už jenom řeší následky. Příčiny korupce nejen ve fotbale jsou tématem pro širší okruh osob. Proč se vlastně uplácí? Jaké jsou zájmy klubů?
Čtenářský dotaz
Dobrý den, pane řediteli, jak je to s fluktuací vašich detektivů? Vím, že jste s odchody zkušených lidí mívali v minulosti problémy? je situace lepší?
plk. Martinec
Dobrý den. Já jsem v minulém týdnu na tiskové konference k činnosti útvaru za rok 2012 komentoval i odchody policistů z našeho útvaru. (civil, důchod, jiný útvar). V roce 2009 odešlo 51 policistů, v roce 2010 44, v roce 2011 33 a v roce 2012 20. Jde tedy o příznivý trend, kdy dochází k výraznému snižování počtu odcházejících policistů, které dokážeme ve velmi krátké době nahradit kolegy např. z krajských ředitelství policie. Výslekdy práce útvaru ukazují, že nedošlo ke zpomalení ve vyšetřování nebo že jsme jiné kauzy nedokázali vyšetřit.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, co mám udělat pro to, abych se stal detektivem ve vašem týmu?
plk. Martinec
Dobrý den. Musíte být ve služebním poměru příslušníka bezpečnostních sborů-policista s praxí nejméně pěti let na službě kriminální policie a vyšetřování. Dále je nutné vysokoškolské vzdělání (preferuji právního nebo ekonomického směru). Pak musíte projít psychologickým vyšetřením a testy fyzické zdatnosti.
Čtenářský dotaz
Vážený pane Martinče, děkuji za Vaší odpověď a samozřejmě s ní souhlasím a to přesto, že si myslím, že vládě sedí za ODS ultra podivné osoby počínaje Chalupou, kdy jeho neonacistický projev na jednom z kongresů ODS je pověstný. Středočeský zlo.... Bendl či velkopodnikatel ve stánkovém prodeji Kuba. Myslíte si, že dokáže zbytek vlády s takto fatální věcí pohnout k vyšší transparentnosti? Zároveň se dovoluji zeptat, zdali souhlasíte s názorem, že kraje byly hned od počátku oposmluvními kupčíky Klausem a Zemanem projektovány jako gubernie k rozkradení, když hned od počátku bylo do tohoto "systému" zakomponováno, že jej není prakticky možné kontrolovat?
plk. Martinec
Dobrý den. Já takovými informacemi jak uvádíte nedisponuji, proto se k nim nechci vyjadřovat.
Čtenářský dotaz
Dobry den.Korupčni jednani je domenou vzdělancu s moci rozhodovaci.A je lhostejno zda se jedna o policistu nebo uřednika.Myslite si,že ani u vzdělancu z protikorupčniho utvaru k podobnym excesum nemuže dojit,když se to stava i u vladnich politiku jež si na nedostatečne přijmy nemohou stěžovat. Děkuji
plk. Martinec
K podobným excesům může dojít i u našeho útvaru. Osobně postupuji ve vztahu k takovým projevům nekompromisně. V současné době jsou postaveni mimo služby dva policisté, kteří jsou trestně stíháni Generální inspekcí bezpečnostních sborů, jednoho jsem v loňském roce propustil ze služebního poměru a je také trestně stíhán.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak vyšetřujete korupci organizovanou tajnými službami cizích států, jejichž agenti jsou na vysokých pozicích veřejné správy? Prověřujete již nějak prezidentskou amnestii? Již před zvolením M. Zemana byly tyto informace: Za amnestii bylo vybráno cca 600 milionů Kč. Ale o nějakou amnestii vůbec nejde. Jde o provizi za dostavbu Temelína, která bude řádově vyšší - v miliardách. Naplánované je to tak, že Klaus to předá Zemanovi, rozloží ODS zevnitř (zaplatí zdroji z amnestie přeběhlíky), padne vláda a Zeman jako prezident jmenuje úřednickou vládu s Klausem v čele, která schválí dostavbu Temelína a pak půjdou všichni od válu užívat si provize. Celé je to řízené Šloufem, peníze jdou přes Lukoil. Dokážete něco takového vůbec vyšetřovat, máte na to lidské a právní zdroje, spolupracujete s BIS nebo už jsou tak vysoko, že Vás dokáží přinutit nekonat?
plk. Martinec
Pokud jde o amnestii, osobně s jejím rozsahem nesouhlasím. Policie ČR prověřuje několik podnětů občanů, týkajících se amnestie. S BIS spolupracujeme velmi úzce a osobně jsem přesvědčen, že pro naši práci máme dostatek lidských zdrojů a zákonných nástrojů.
Čtenářský dotaz
dobry den.Pan Antonin Čermak starosta Chicaga měl ve sve době pro boj se zločinem tzv.partu Nepodplatitelnych.-Myslite si,že je to i v současne době možne v protikorupčnim a protikriminalnim boji,když se těchto excesu dopouštěji i vysoce postaveni zastupci společnosti.Děkuji
plk. Martinec
Pokud jde o mé kolegy na útvaru, tak mají moji plnou důvěru. K excesům dojít může, ale pak je nutné velmi rychle a nekompromisně reagovat, jako určitou formu prevence. Můj názor je, že nejde o výši platu, ale o morálku.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, začínáte se zabývat kauuzou Lesy ČR a aktivitami propojených společností Less & Forrest, Less & Biomass a dalších, které způsobily státním Lesy ČR a velkému množství menších firem ztrátu dosahující částky téměř 4 miliardy Kč. Děkuji.
plk. Martinec
Dobrý den. Kauzou Lesy ČR se zabýváme. Bylo to uváděno i ve sdělovacích prostředcích, když jsme provaděli domovní a nebytové prohlídky.
Související