Ministerstvo obrany chystá převedení ÚřOSKSOJ pod jinou podobnou organizaci, možná ÚNMZ. Cílem je uspořit 3,5 miliardy, které resort na chod úřadu vydává.

Podobné plány mají i další ministerstva. Sloučit by se mohla SRS s ÚKZÚZ nebo VÚBP s VÚP. Naopak NIDM a NIDV při MŠMT pravděpodobně čeká úplné zrušení.

Zdá se vám, že textu nerozumíte? Zkratky, které většina českých úřadů používá, jsou skutečně neznámé. Podobně jako mnohdy samotné úřady.

IHNED.cz proto připravil kvíz, v němž si můžete znalost státních organizací vyzkoušet.

Znáte zkratky státních úřadů?

Co znamená uvedená zkratka a které ministerstvo úřad spravuje?

Co je CIMTO?
Celostátní institut matematicko-technických odborností při ministerstvu obchodu a průmyslu
Centrum pro informace a mechanické testování obalů při ministerstvu dopravy
Centrum informací meziměstských telefonních operací při ministerstvu dopravy

Co je NIPOS?
Národní informační portál obchodu a služeb při ministerstvu průmyslu a obchodu
Namátková inspekce potravin, obchodu a služeb při ministerstvu zemědělství
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu při ministerstvu kultury

Co je SURAO?
Správa úložišť radioaktivního odpadu při ministerstvu průmyslu a obchodu
Státní úřad registrace agrárních objektů při ministerstvu zemědělství
Státní útvar racionalizace a objektivizace při ministerstvu vnitra

Co je to CASRI?
Centrum aplikované sociální a rizikové intervence při ministerstvu práce a sociálních věcí
Celostátní asociace spolků rozvojových investic při ministerstvu zahraničí
Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu při ministerstvu obrany

Co je to ÚKZÚZ?
Úřad kulturního zázemí územních celků při ministerstvu školství
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský při ministerstvu zemědělství
Útvar korupce zaměstnanců úřadů v zahraničí při ministerstvu vnitra

Co je SÚKL?
Státní úřad pro kontrolu legislativy při ministerstvu spravedlnosti
Státní ústav kontroly léčiv při ministerstvu zdravotnictví
Standardizační úřad kolizí letectva při ministerstvu obrany

Co je ÚZPLN?
Úřad pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod při ministerstvu dopravy
Územně-plánovací agentura při ministerstvu pro místní rozvoj
Ústav zdravotních potřeb léčeben a nemocnic při ministerstvu zdravotnictví
 
ZKONTROLOVAT

Pozn.: Správné odpovědi se po zkontrolování podbarví zeleně.

Související