Vláda neposunula datum účinnosti nového občanského zákoníku, stále tak má začít platit od ledna příštího roku. Ministři také projednali a schválili balíček zákonů, které na kodex a další změny v soukromém právu reagují.

Uvedly to zdroje obeznámené se středečním jednáním vlády. Kabinet Petra Nečase (ODS) počátkem února řešil, jestli účinnost zákoníku neodložit na později. Nedávno to pak zmiňoval například ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Ministři se na středeční schůzi zabývali doprovodným zákonem k občanskému zákoníku, novelou insolvenčního zákona a občanského soudního řádu a novým zákonem o zvláštních řízeních soudních. O odložení účinnosti kodexu nakonec podle informací ČTK vůbec nehlasovali.

K možnosti odkladu se vyjádřil nastupující prezident Miloš Zeman. "Po debatě s právníky mi bylo vysvětleno, že hlavním důvodem odložení občanského zákoníku je to, že soudci, případně advokáti, se nechtějí učit nový občanský zákoník. A jediný způsob, jak je k tomu přimět, je, aby ten občanský zákoník byl přijat," prohlásil.

Největší množství změn přináší samotný doprovodný zákon k civilnímu kodexu. V reakci na věcné novinky obsažené v novém zákoníku mění celkem 71 právních předpisů. Zahrnuje změny technického rázu, například v oblasti podnikání, ochrany spotřebitele, sociálních věcí či školských předpisů.

 

S novým občanským zákoníkem je potřeba sladit také občanský soudní řád. Ministerstvo spravedlnosti se po vzoru Německa nebo Rakouska rozhodlo nově rozdělit úpravu občanskoprávních soudních řízení do dvou samostatných zákonů.

Občanský soudní řád bude napříště upravovat pouze takzvaná sporná řízení – tedy ta, která mají dvě strany: žalobce a žalovaného. Podle nového zákona o zvláštních řízeních soudních se pak bude postupovat například v opatrovnických věcech, v řízení o pozůstalosti, ve věcech ochrany proti domácímu násilí či ve věcech péče soudu o nezletilé.

Návrh na změnu insolvenčního zákona obsahuje mimo jiné nový způsob určování insolvenčních správců. Podle ministerstva by měl přispět ke zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení.

O odložení účinnosti občanského zákoníku hlasovala počátkem února i Poslanecká sněmovna. KSČM navrhovala odklad o rok, aby se odborná i laická veřejnost mohla s rozsáhlým návrhem lépe seznámit. Poslanci tento návrh odmítli.

Související