Krajský soud v Ústí nad Labem znovu zrušil stavební povolení a následné rozhodnutí krajského úřadu o dostavbě dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Rozsudek je zveřejněn na úřední desce soudu.

Lovosický stavební úřad vydal stavební povolení k tomuto šestnáctikilometrovém úseku v říjnu 2009, občanské sdružení Děti Země se proti povolení odvolalo ke krajskému úřadu. Ten rozhodl o zamítnutí tohoto odvolání. Podle povolení měla být stavba dokončená s koncem roku 2010, dostavěna ale dosud není.

"Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 23.února 2010, a rozhodnutí Městského úřadu Lovosice, odboru stavebního úřadu a územního plánování, ze dne 30. září 2009, se pro nezákonnost a vady řízení zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení," uvedla v rozsudku předsedkyně soudního senátu Markéta Lehká.

Na šestnáctikilometrový úsek dálnice muselo být vydáno několik stavebních povolení, na silnici jako takovou a zvlášť na mosty a tunely. Toto rozhodnutí krajského soudu se týká přímo dálnice. Zároveň ale soud zamítl žalobu na zrušení stanoviska ministerstva životního prostředí o vlivu stavby na životní prostředí.

Děti Země napadly stavbu dálnice dvacítkou žalob, další podalo litoměřické Sdružení ochránců přírody. "Jde o další důkaz, že pro některé úředníky v Lovosicích a na krajském úřadě je výhodnější rozhodovat nezákonným způsobem a nejlépe opakovaně, neboť krajský soud již v červnu 2010 za stejnou absenci výjimek k zásahu do biotopů zrušil územní rozhodnutí pro celou dálnici," uvedl ve čtvrtek v tiskové zprávě Miroslav Patrik z Dětí Země.

Část úseku dálnice, jehož se stavební povolení týká, je už dostavěná. Auta po čtyřkilometrovém úseku mezi Lovosicemi a Bílinkou včetně proskleného mostu jezdí od května loňského roku, na stavbě další části se pracuje.

Dálnice D8 by měla spojit Prahu s podkrušnohorskou aglomerací a Saskem. O její trasu přes České středohoří se vedou už od 90. let spory a mezitím automobilová doprava na sever do Německa zhoustla natolik, že po obou objízdných trasách přes Ústí nad Labem a Teplice jezdí až 10.000 aut denně. Obyvatelé obcí, jimiž náhradní trasy procházejí, proto v drtivé většině nemohou ekologům přijít na jméno. Na duben mají naplánované další jednání se zástupci ŘSD i kraje.

Související