Česká republika by se kvůli své mezinárodní pozici a postavení mohla stát zemí, do které teroristé přesunou těžiště svých aktivit. Upozorňuje na to Strategie boje proti terorismu na letošní rok, kterou ve středu na svém zasedání projedná vláda.

Největším rizikem pro ČR je však podle dokumentu to, že je nejen tranzitním místem pro lidi podezřelé z terorismu, ale i prostorem pro jejich krátkodobý pobyt.

"Ačkoliv se území České republiky zatím nestalo dějištěm žádné akce označitelné za teroristický útok klasického charakteru, riziko uskutečnění takového útoku stále trvá," píše ministerstvo vnitra v materiálu pro vládu.

Zpráva v této souvislosti připomíná útok na izraelské turisty, který se odehrál loni v červenci na letišti v bulharském Burgasu a při němž zemřelo včetně atentátníka sedm lidí.

"V neposlední řadě mohou být potenciálním rizikem vztahy České republiky a státu Izrael a podpora tomuto státu vyjadřovaná na mezinárodní scéně," poznamenalo vnitro. Podle něho je však úroveň připravenosti ochrany obyvatelstva srovnatelná s jinými vyspělými státy světa.

Nepodcenit začlenění cizinců

Hlavní prioritou ČR v boji proti terorismu zůstává zejména zlepšování komunikace a spolupráce mezi zainteresovanými subjekty. Státní orgány by však neměly podceňovat ani riziko radikalizace některých občanů Česka, věnovat by se měly podle strategie také začleňování cizinců do společnosti.

"Hrozba ze strany některých imigrantů bude nadále narůstat. Nebezpečné podhoubí pro radikalizaci představuje stále narůstající počet uzavřených národnostních enkláv, které zatím v České republice vznikaly převážně z ekonomických důvodů," varuje materiál.

Strategie ale upozorňuje i na to, že Ústavní soud svým dubnovým rozhodnutím o zrušení části trestního řádu znesnadnil práci policii i tajným službám. Soud zrušil část zákona týkající se získávání takzvaných provozních a lokalizačních údajů od operátorů. Poslanci proto museli normu novelizovat.

V současné době ale již operátoři nemusí, na rozdíl od předchozí úpravy, uchovávat informace o takzvaných serverových službách. "Současný stav vede tedy k tomu, že se Policie ČR nedostane k důležitým údajům z hlediska odhalování trestné činnosti," podotkli autoři.

Celosvětově je pak prý potřeba reagovat i na stále se zvyšující počet útoků, které provádějí takzvaní osamělí vlci. Jedná se o teroristy jednotlivce, kteří jednají izolovaně od teroristických organizací.

Související