Olomoucká státní zástupkyně zastavila trestní stíhání přerovského primátora a senátora Jiřího Lajtocha (ČSSD) a jeho pěti kolegů z Přerova obviněných v údajné korupční kauze. Stíhání žalobkyně Marie Kodytková zastavila potřetí za sebou, podle ní trestný čin nespáchali.

Případ se týká dvou veřejných zakázek na rekonstrukci zimního stadionu a stavbu domova důchodců. Protikorupční policie původně navrhla šestici zástupců přerovského magistrátu obžalovat ze dvou trestných činů.

Špičky přerovské radnice čelí podezření už půldruhého roku. Žalobkyně jejich stíhání zastavila potřetí, kauzu jí však po přezkumu už dvakrát vrátilo Nejvyšší státní zastupitelství (NSS).

Protikorupční policie přerovské představitele naposledy navrhla obžalovat v polovině března. Podle státní zástupkyně jejich doplněné dokazování vyznělo ve prospěch obviněných. S jejím postupem však nesouhlasil nadřízený a dal státní zástupkyni pokyn k podání obžaloby. Podle ní je však nezákonný a obžalobu nepodala.

Přerovská kauza vyvolala názorový spor mezi žalobci již na začátku loňského roku. Tehdy odmítl pokyn Kodytkové splnit její kolega ze Vsetína, který tehdy kauzu dozoroval. Případ mu byl nakonec odňat.

Převezme kauzu NSS?

Podle Nejvyššího státního zastupitelství, který případ už dvakrát vrátilo k došetření, je státní zastupitelství povinno řídit se písemnými pokyny dohledového státního zastupitelství s výjimkou pokynu, který je v konkrétní věci v rozporu se zákonem.

„Odmítne-li z tohoto důvodu nižší státní zastupitelství pokyn splnit, sdělí neprodleně důvody odmítnutí vyššímu státnímu zastupitelství. Pokud to na svém pokynu trvá a neuplatní jiný postup, věc nižšímu zastupitelství odejme a vyřídí ji samo,“ naznačuje možný postup mluvčí NSS Helena Markusová

Související