Rozvádějící se manželé, dědici, kteří se hádají o majetek, spor zaměstnance s firmou. V současné době takové případy většinou končí u soudu. Než zazní verdikt, uplynou měsíce a mnohdy i roky.

Nový mediační zákon, který platí od loňského září, přitom dává další možnost, jak spor vyřešit. S pomocí profesionálního mediátora, který strany sezve, vyslechne a společně s nimi navrhne kompromisní řešení. „V devadesáti procentech případů jsou mediační dohody plněny,“ říká JUDr. Martin Svatoš, který patří mezi šestici prvních mediátorů, která v dubnu složila zákonem dané zkoušky.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NA IHNED.cz
IHNED.cz připravil s generálním partnerem, advokátní kanceláří KPMG Legal, a s advokátní kanceláří PRK Partners sérii článků pro základní orientaci v novém soukromém právu.
Speciál naleznete na ihned.cz/obcan nebo v menu na HNZprávy. Materiály budeme přidávat po celý rok 2013.
Mediace v Česku funguje už pár let, co se teď mění?

Mediace sice fungovala, ale nebyla upravena zákonem a nikdo nad lidmi, kteří ji nabízeli, neměl dohled. To se nyní mění tím, že dohled na sebe převzalo ministerstvo spravedlnosti a Česká advokátní komora. Navíc předtím zahájení mediace nestavělo prekluzivní a promlčecí lhůty. Pokud to zjednoduším,  tak každý má na úpravu práva nějaký čas a poté mu to právo buď zanikne, nebo se stává nevymahatelné. V minulosti, kdy byla zahájena mediace, mohl někdo tento statut zneužít a protahovat mediaci po dobu, než druhé straně uplynul čas obrátit se na soud. Teď, když je mediace zahájena, tak prekluzivní a promlčecí práva zůstávají, takže pokud by mediace špatně dopadla a strany se nedohodly, tak mohou se svým sporem jít k soudu. 

V čem jsou hlavní výhody mediace před klasickým soudním řízením? Dá se říci, že mediace z velké části nahradí přetížené soudy?

Výhod je celá řada, nedávno jsem jich napočítal asi patnáct. Mezi nejpřednější patří fakt, že je rozhodně kratší. Vezmeme-li si, že průměrné soudní řízení v České republice podle Českého statistického úřadu trvá zhruba 581 dní v občanském řízení a v obchodním je to ještě více - asi 620 dní, mediace trvá řádově několik hodin, případně, když je to komplikovanější, tak několik dnů.

Další výhodou je, že je oproti soudním výlohám levnější. Odhaduje se, že náklady na mediaci jsou asi třetinové oproti tomu, co stojí soudní řízení. Důležité rovněž je, že ani jedna ze stran neztrácí kontrolu nad svým případem - v případě soudního sporu soud rozhodne direktivně ve prospěch jedné strany, kdežto v případě mediace mohou obě strany posuzovat, kam se řízení posune a končí kompromisem.

Vztahy v případě mediace jsou rovněž méně narušené, než pokud spor skončí u soudu. Moje zpětná vazba je, že většina bývalých klientů spolu dál komunikuje.

Pokud jsou lidé schopni se domluvit, mohou to udělat už nyní a soud jen jejich dohodu potvrdí. Pro mnohé spory je ale důležité právě to, že soud je institucí, která je respektovaná, a jeho rozhodnutí tedy má větší váhu než mediace...

Ano, u soudu je jistota, že budu mít výsledek. Někdo rozhodne, ale vy nevíte jak, ani zda to váš problém vyřeší. Rozhodnutí soudu je ale dílčí a celý soubor vztahů nevyřeší. Naopak v případě mediace je možné řešit problém komplexně.

Nahradí tedy mediátoři muže a ženy v soudcovském taláru?

Nikdo netvrdí, že mediace by mohla soudy někdy úplně nahradit, některé případy vůbec nelze mediací řešit - ať už pro jejich složitost, protože jde o veřejný spor, nebo proto, že u některé ze stran existuje touha svého protivníka ponížit, porazit. Významná v případě mediace je dobrovolnost, tedy souhlas obou stran, aby se dohodly. I soudy mají podle zákona jakoukoliv věc vyřešit smírem, ale bohužel se to neděje. Konkrétně prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník nedávno říkal, že když se ptal, zda se žalující strana s žalovanou pokoušela dohodnout, tak mu v 95 procentech případů odpoví, že ne a u soudu se potkali poprvé. Cílem je, aby tu byla situace jako v Americe, ve Švýcarsku nebo Skandinávii, kde strany dobrovolně ještě předtím, než jdou k soudu, se pokusí spor vyřešit smírně. Pokud to selže, pak samozřejmě mají další možnost se u soudu svých práv domoci.

Soud může podle nového zákona nařídit zúčastněným stranám tříhodinovou mediaci. Jak často se stává, že klienty dostanete přímo od soudu?

Je to poměrně velká novinka, protože zákon platí od září loňského roku a až do začátku března nebyli zapsaní mediátoři. Takže se mi to zatím nestalo. I soudce je třeba přesvědčit o výhodách meditace.

Myslíte si, že o této novince nevědí, nebo k ní nemají důvěru? Co je příčinou?

Myslím, že o tom skutečně nevědí, jen malá část patří mezi propagátory mediace. Samozřejmě jsou i soudci, kteří mají k mediaci nedůvěru, předsudky. Osobně si myslím, že je lepší, pokud se strany rozhodnou využít služeb mediátora ještě před tím, než dojde k soudu. Když to mají nařízeno, je to vždy horší situace.

Pro koho je setkání u mediátora při řešení konfliktu nejpřínosnější? Jsou to rozvody, spory se sousedy, tahanice o majetek...? Kdo tvoří největší skupinu vašich klientů?

Největší skupinu tvoří obchodní a občanskoprávní spory, často sousedské spory, pak jsou to spory na hraně mezi obchodním a občanským právem, spotřebitelské spory. Hodně využívaná je mediace v interfiremních sporech, to znamená, že si třeba někdo nesedne s někým v práci, ale firma ani o jednoho nechce přijít a tak se snaží najít podmínky, za kterých musí spolu komunikovat. Vždycky je potřeba, aby strany byly ochotné sednout si k jednomu stolu.

Soud uzavře spor rozsudkem, který je v konečné fázi nenapadnutelný. Z mediace je výstupem mediační dohoda, která ovšem není právně vykonatelná. Co lidem zaručí, aby to, na čem se dohodli, platilo?

Je pravda, že mediační dohoda není na stejné úrovni jako rozhodnutí soudu, ale je to smlouva jako každá jiná. Stesky, že je to nezávazný dokument, jsou nesmysl, protože každá smlouva podle českého právního řádu je závazná, takže pokud se strany dohodnou, musí ji plnit. Zároveň je tady možné zajít s ní za notářem nebo si ji nechat formou soudního smíru potvrdit a pak už má stejnou vykonatelnost jako rozhodnutí soudu.

Je překvapivé, že pokud se strany na něčem dohodnou, pak mají opravdu tendenci to plnit. Často ta pojistka formou vykonatelnosti tedy není potřeba, protože to plní dobrovolně.

Chápu to dobře, že pokud obě strany dobrovolně uzavřou dohodu, tak jich nakonec u soudu skončí minimum?

Přesně tak. V podstatě by to znamenalo, že mediátor selhal, protože buď to řízení uspěchal, nebo neodhalil něco, co se později stalo jádrem dalšího problému. V devadesáti procentech dohoda skutečně vede k tomu, že spor je vyřešen na dlouhou dobu.

Od 1. ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník, čekáte, že vám přibude práce?

Bude to největší změna od roku 1989, takže existují obavy z právní nejistoty, to znamená, že skutečně může narůst práce mediátorům. Já však doufám, že to bude proto, že tato služba bude pro většinu lidí ve při lepší než soudní řízení.

Nenastane větší rivalita mezi advokáty a mediátory, když se budou "přetahovat" o klienty?

Byť nejsem advokát, úplné právní vzdělání mám. Dovedu si představit, že pro určitou část advokacie může nástup mediace představovat problém, protože se strany dohodnou. Advokát, který má na mysli dobro svého klienta, tak bude mediaci doporučovat. Pokud bude myslet krátkozrace, a že je pro něho výhodnější stranu dotáhnout do nějakého soudního řízení, tak to není dobrý advokát.


Nevíte, zda je váš spor lepší řešit u soudu nebo u mediátora? Co dělat v případě, že protistrana k mediátorovi nechce? Kolik stojí soudní řízení a kolik sezení v kanceláři?

Ptejte se JUDr. Martina Svatoše v úterý 7. května od 10 do 11 hodin na serveru IHNED.cz

Související