Vláda schválila přísnější podmínky pro družstevní záložny. Návrh novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech počítá s omezením bilanční sumy, tedy jimi spravovaného majetku, na pět miliard korun. Pokud by ji překročily, mohly by se stát bankami, nebo pokračovat v činnosti bez dalšího růstu.

Opatření by mělo být účinné od roku 2017. Dalším z návrhů novely je zvýšení příspěvku záložen do Fondu pojištění vkladů na dvojnásobek. Novelu musí ještě schválit parlament a podepsat prezident.

Pokud si družstevní záložna zvolí transformaci na banku do konce příštího roku, bude moci získat bankovní licenci s nižšími požadavky na základní kapitál, a to na úrovni pěti milionů eur (cca 130 milionů korun). Podmínkou je ovšem současně předložení maximálně pětiletého plánu postupného navýšení základního kapitálu na úroveň požadovanou pro univerzální banky. Ta činí 500 milionů korun.

Ostatní podmínky pro udělení bankovní licence, stejně jako požadavky na plnění kapitálové přiměřenosti, návrh nemění.

Příspěvky záložen do Fondu pojištění vkladů by podle návrhu měly být vyšší než u bank. Záložny by tak od příštího roku měly platit čtvrtletně 0,08 procenta z objemu pojištěných vkladů. Podmínky pro banky se nemění. V současnosti odvádí banka i družstevní záložna čtvrtletně příspěvek 0,04 procenta z objemu pojištěných vkladů, stavební spořitelna 0,02 procenta.

Návrh reaguje na problémy některých záložen. Naposledy se do problémů dostalo Metropolitní spořitelní družstvo. To nemůže vyplácet vklady klientů, peníze mu zablokovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Důvodem byly podezřelé půjčky.

V polovině května rovněž Česká národní banka zahájila správní řízení s družstevní záložnou WPB Capital. Vedení družstva se následně usneslo, že dočasně nebude přijímat nové členy, nové vklady a ani nebude poskytovat nové úvěry.

Záložny měly zisk 317 milionů

Podle statistik České národní banky počet členů kampeliček loni celkově stoupl o 9700 na 54 400. Tuzemské družstevní záložny v roce 2012 vytvořily čistý zisk 317 milionů korun, což je proti roku 2011 nárůst o 194 milionů. Celková bilanční suma družstevních záložen se v průběhu roku 2012 zvýšila o 11 miliard na 39,3 miliardy. Ke konci loňského roku působilo v Česku 13 družstevních záložen.

Všechny vklady fyzických osob v bankách, záložnách a stavebních spořitelnách jsou stoprocentně pojištěny do výše 100 tisíc eur. V případě, že by finanční instituce nemohla splnit své závazky, vyplácí vklady Fond pojištění vkladů.

Související