"Povodně byly vždy. Ale není náhoda, že zažíváme už třetí či čtvrtou povodeň ve velmi krátkém období. Jejich častější výskyt je důsledkem změny klimatu," napsal v úterních Hospodářských novinách ekolog Bedřich Moldan.

Jako řešení ničivých záplav prosazuje boj proti globálnímu oteplování, zastavení výstavby v zátopových oblastech a vylepšování preventivních opatření v krajině.

Vystudovaný geochemik hájil ekologické otázky už jako první polistopadový ministr životního prostředí za Občanské fórum. Byl jedním ze zakladatelů ODS, v roce 2010 z ní vystoupil a loni neúspěšně kandidoval jako nestraník za TOP 09.

Hnutí Duha ho ve stejném roce navrhovalo jako náhradu za ministra životního prostředí Pavla Drobila. V současnosti zastává post ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

Bedřich Moldan odpovídal na vaše otázky on-line do 11:00.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den. Jak vypadají poslední měření objemu, teploty a rychlosti Golfského proudu ? Není patrné jeho celkové zeslabení ?
Bedřich Moldan
Až dosud nebylo prokázáno žádné zeslabení Golfského proudu a pro příštích 100 - 200 let zdá se nadále nehrozí. Delší budoucnost je však nejistá.
Čtenářský dotaz
Rozumní ekologové v politice dost chybí, nechcete znovu kandidovat do parlamentu nebo jinou cestou aktivněji ovlivňovat současnou politiku?
Bedřich Moldan
Kandidovat nechci, ale jsem předsedou Expertní komise TOP O9 pro životní prostředí a mám ještě některé další veřejné funkce v akademické sféře. Také se nadále hodlám věnovat publikování a studentům na Univerzitě Karlově.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, bojovali jste proti neexistujícímu globálnímu oteplování, pak jste si vymysleli boj proti změnám klimatu. Podotýkám, že klima se měnilo i bez existence člověka od pradávna. Ale tím bych se zabývat nechtěl. Spíše se chci zeptat, zda nemá na průběh povodní negativní vliv právě boj proti Slunci a tektonické činnosti, tedy boj proti změnám klimatu? Mám na mysli například masové pěstování řepky, likvidace různých křoví a zbytků po těžbě dřeva na štěpku (materiál pak chybí v půdě a snižuje její nasákavost)? Tuším, že mi neodpovíte, přesto děkuji. Tato otázka a případně Vaše odpověď bude zveřejněna na mém blogu.
Bedřich Moldan
Masové pěstování řepky a další věci, které uvádíte, mají nepochybně řady negativních environmnetálních důsledků, jako je ztráta biodiverzity, zvýšená půdní eroze, změna hydrologického režimu. Na změnu klimatu však přímý vliv nemají. Jinak máte pravdu, že klima se v průběhu geologické historie měnilo, avšak to neznamená, že současná antropogenní změna neexistuje, naopak je spolehlivě prokázána, a nikoliv vymyšlena ekology nebo kýmsi.
Čtenářský dotaz
Zravím pane Moldane, na jedné straně Atlantiku jsou tornáda a požáry, na druhé straně voda. Dost možná příští dva roky bude sucho? Vzpomínám si, že v mém dětství, 70-80 léta, byl takový "klid". Co je více obvyklé? To, co bylo před rokem 97, nebo to, co máme nyní? Jinak si myslím, že tím, jak zabíráme půdu a betonujeme, kácíme stromy atd., ubíráme přírodě schopnost nám samotný, do jisté míry pomoci. Třeba nyní, více zadržet vodu?!
Bedřich Moldan
Máte pravdu, že 70-80 léta byla obdobím spíše klidným po stránce mimořádných přírodních událostí. V současné době se ovšem již začal uplatňovat vliv probíhající globální změny klimatu a můžeme očekávat častější výskyt a větší intenzitu extrémních hydrometeorolgických jevů. Ve své poznámce o betonování a podobně máte plnou pravdu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, domnívám se, že ochlazení a deště v naší oblasti jsou způsobeny oteplením a táním ledovců na severu. Díky zákonu o zachování energie se odběr tepla na tání ledovců musí projevit ochlazením jinde. Otázka: 1. Projevilo se nějak odtávání ledovců i na ochlazení Golfského proudu? 2.Mohlo by toto tání Golfský proud zastavit? Děkuji za odpověď
Bedřich Moldan
Velká část odborníků se skutečně shoduje na tom, že rychlé odtávání arktických ledovců má skutečně vliv na klima v Evropě a jinde, a to tím, že se mění celý chrarakter počasí, rozložení atmosférických útvarů, níží, výší a podobně. Výsledkem může být i letošní anomální průběh konce zimy a začátku jara. V krátkodobém horizontu se nebojíme oslabení Golfského proudu, ale v delší perspektivě několika století se skutečně může negativně projevit zvýšený přítok sladké vody z grónského ledovce.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak se stavíte k posledním zprávám zveřejněným NASA, že koncentrace CO2 v atmosféře roste s teplotou proto, že ji ochlazuje? Jak člověk s vírou v globální oteplování nese aféru "Klimagate", která jednoznačně prokázala úmyslné podvodné jednání IPCC? Jak nesete výzkumy, které prokazují, že čím bylo na Zemi tepleji, tím "šťastnější" hitosrické období lidstvo prožívalo? Nevadí Vám, že "výzkum" mimozemských civilizací a globálního oteplování zcela diskreditovaly vědu jako takovou? Jak se člověk s vírou v globální oteplování smiřuje s tím, že se klima od r. 2005 neustále ochlazuje? Co se ještě musí stát a prokázat, aby Vaše víra byla otřesena? Je Vaším osobním cílem nastolení politické totality ve jménu globálně-oteplovací ideologie k ovládnutí mas, nebo skutečně "jenom" věříte tomu, že teorie o člověkem způsobeném globálním oteplování je "vědecká" (ovšem který vědec ji je schopen obhájit, že?)? Děkuji a přeji hezký den.
Bedřich Moldan
Podkládáte mi cíle, které v žádném případě nemám. Pokud jde o věcnou stránku věci, doporučuji prostudovat základní literaturu, na krátkou diskusi to nestačí.
Čtenářský dotaz
Klimatické změny tu byly dávno před lidmi. Ty asi těžko ovlivníme. Jsme v době meziledové ( na jejím konci) a to s sebou nese větší srážky. Co ale lze ovlivnit, je zachycení vody v krajině. Například EKO řepková pole vodu vůbec nedrží. Zkoumají EKO odborníci i negativní dopady svých vlastních chybných rad/rozhodnutí?
Bedřich Moldan
Co do současného období máte pravdu, ale do víceméně pravidelného střídání ledových a meziledových dob zasáhl svou činností člověk masivními emisemi skledníkových plynů, jež působí globální oteplení výrazně významnější než předpokládané pomalé ochlazování spojené s nástupem glaciálu. S řepkou máte pravdu, ale jak se ukazuje, kombinaci chybných rozhodnutí a tržních sil se těžko brání, i když vědecké podklady samozřejmě k disposici jsou.
Čtenářský dotaz
Pane Moldane, myslíte, že na povodně mají vliv změnu klimat?,Já si myslím, že větší vliv mají zanedbaná, zanešená koryta řek .Ze svého dětství si pamatuji, jak na naší řece malý říční bagr neustále těžil ve vodě od splavu proti proudu až za město ze dna usazeniny a ty se dále používaly – písky na stavby a bahno na komposty pro zemědělce. Ve škole jsme se učili, že přehrady se staví proto, aby se zabránilo povodním, ale já si myslím, že ty povodně se spíše zvětšují. Nepamatuji z dob dětství tak velké povodně jako v posledních letech.
Bedřich Moldan
Ve všem, co říkáte, máte pravdu, ale když spadnou srážky v takovém množství jako před několika dny, nezabrání povodni prostě nic: ani přehrady, ani průtočná koryta. Současně probíhající globální změna klimatu s sebou nese častější výskyt a větší intenzitu takových událostí, které mohou vyústit i v katastrofální povodně.
Čtenářský dotaz
Nepřijde Vám nesmyslné hovořit o boji proti globálnímu oteplování, když se ukázalo, že neexistuje ani jeden spolehlivý nevylhaný důkaz o vlivu lidské činnosti na zemské klima ?
Bedřich Moldan
97% skutečných odborníků, tedy těch, kteří se seriozně zabývají vědeckým výzkumem a pozorováním v této oblasti - nikoliv tedy nejrůznějších pisálků a křiklounů -, se shoduje na tom, že vliv člověka na klima je dnes jasně a bezpochyby prokázán. Opravdu nevím, o jakých vylhaných důkazech mluvíte. Uznal to dokonce i známý skeptik Lomborg.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak nesete neustálé zvyšování ceny elektrické energie ve spojitosti s přímo odpovídajícím brzděním hospodářského růstu evropských ekonomik? Nevadí Vám, že Vaše ideologie vlivem masivních dotací a regulací zastavuje racionální vývoj, ale naopak šroubuje cenu elektrické energie do historicky neuvěřitelných výšin? Jak vidíte energetickou budoucnost Evropy? Budeme pracovat 12 hodin denně, abychom zaplatili účet za proud jenom proto, že šiřitelé zelené ideologie dokážou prosadit nesmyslné zákony? Nebojíte se sociálních problémů, které mohou v důsledku hrozit (ostatně Bulharsko nebo Albánie již je reálně mají)? Nebojíte se v budoucnosti války o elektřinu? Děkuji za odpovědi a přeji hezký den.
Bedřich Moldan
Asi nejste úplně dobře informován o tom, že díky postupnému uplatění obnovitelných zdrojů cena silové elektřiny například v Německu naopak klesla. Válka o elektřinu určitě nehrozí. Mimochodem, myslíte, že globální změna klimatu a častější povodně jsou výsledkem zelené ideologie?
Čtenářský dotaz
Dobry den pane rediteli, pripada mi, ze Rimsky klub a stara dobra teorie o Barierach rustu ze 60.let nakonec dostavaji za pravdu: family planning se stale jeste neujal tam, kde prudce roste odlesnovani, spotreba, zavislost na fosilnich palivech a nasledne emise. Technicke inovace vedou vlivem prelidneni spise k presouvani problemu sem a tam. Zajima mne Vas nazor na bariery rustu, a drzim Vam i zaplavene Praze palce. Pozdrav ze Svedska (kde 98-99% elektriny pochazi z obnovitelnych zdroju a jadra)
Bedřich Moldan
Mohu s vámi jen souhlasit, Meze růstu (The Limits to Growth)stále platí. Poněkud jiný, ale podobný pohled poskytuje koncepce planetárních mezí (Planetary Boundaries) Švéda Johana Rockströma, se kterou plně souhlasím; doporučuji najít si jeho stránky.
Čtenářský dotaz
Jak je možné že primitivní ministr Bendl posílá do etéru zprávy o tom, že nechal snížit průtok na Orlíku nebo na Nechranici?
Bedřich Moldan
Za ministra Bendla mluvit nehodlám, ale přiznám se, že mi to také přišlo poněkud zvláštní.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, ptám se na Prahu a území pod Prahou. Vltavská kaskáda pomáhá jen dost omezeně a Berounka je zcela neovladatelná. Nestálo by za úvahu oprášit staré plány a postavit na Berounce přehradu nebo něco jiného (poldr), aby bylo možné aspoň částečně regulovat Berounku ? Domnívám se, že pokud by se oba toky daly aspoň trochu regulovat samostatně, pomohlo by to. Děkuji za názor, s pozdravem VL Hedbábný
Bedřich Moldan
Možná zajímavý nápad, dejte k disposici Povodí Vltavy. Ale před takovou povodní, jako je dnes,neochrání v zásadě nic.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, mám dvě otázky. 1) říkáte, že za vyšší četností i velikostí povodní jsou klimatické změny, můžete to vysvětlit? jaký je nyní rozdíl proti situaci před 50 a více lety, kdy takové povodně v rychlém sledu a obrovském rozsahu naše území nepamatuje? 2) proč se tvoří vytrvalé srážky pravidelně nad naším územím? proč to není o pár set kilometrů jinde? Děkuji za odpovědi. Hezký den.
Bedřich Moldan
Základním rysem současné klimatické změny je zvýšení teploty v nejnižší oblasti atmosféry (troposféra do 10km). Je zde "více energie" než dříve, a to má za následek jiné rozložení atmosférických jevů a obecně jejich "prudší" průběh.Vysoké srážkové úhrny se nevyskutují jen u nás, ale na celém světě, všude jsou poslední dobou silněší a častější povodně, včetně oblastí suchých, kde dříve prakticky nebyly. (To však neznamneá, že tam naopak nemůže být celkově ještě větší sucho.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane docente, Pro zachování maximální retence vodních ploch se nedělá nic, maximálně evidence. 1)Rybníky: Rybáři berou dotace. Maximální hladina to je maximální produkce? Nulová retence!!!!!!! 2)Potoky, řeky: Budování ochranných hrází je vidět, je laciné, ale je stokrát méně účinné než čištění koryt. Vodní hospodářství je na konci priorit všech vlád! Děkuji za odpověď.
Bedřich Moldan
Co k tomu dodat. Máte pravdu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane Moldane, kromě záplav evidentně dochází i ke změně klimatu v obecnější rovině. Mám pocit, že mizí tradiční 4 roční období a přecházíme ke schématu 8:2:2 (8 měsíců zima, z toho 6 měsíců klasická, pak 1 měsíc přechod mezi zimou a létem, 2 měsíce krátké suché horké léto po němž následuje 1 měsíc přechodu mezi létem a zimou a pak rovnou dlouhá zima téměř bez podzimu). Co stojí ze těmito trvalými změnami? Je to takzvané globální oteplování? Vypadá to spíše že se v našem pásmu obecně ochlazuje, ne otepluje.. Děkuji za odpověď.
Bedřich Moldan
Popisujete správně některé rysy současně probíhající globální změny klimatu, jejímž významným rysem je i průměrné globáln
Čtenářský dotaz
Dobrý den! Pane doktore, k čemu jsou na Krajských úřadech odbory životního prostředí, když stejně se stále staví nové a nové výrobná haly i rodinné domy na zelených loukách a tím se vlastně krajina zbavuje přirozených regulátorů co ovlivňují okolní teplotu i vsakování přebytečné vody. Tyto odbory mě připadjí jako zbytečné, že nic neovlivní.
Čtenářský dotaz
Dobry den, diky castejsi pravidelnosti zaplav a povodni, nebylo by jednim z rady moznych reseni i sezoni zmena zakladni vyse hladiny, kterou se snazi vodohospodari udrzovat na nasich prehradach a necekat do posledni chvile na predpoved pocasi? Skody po povodnich jsou vetsi nez pripadna ztrata z vyroby elektriny. Dekuji
Čtenářský dotaz
Může mít globální oteplení paradoxně vliv na urychlení příchodu "doby ledové"? ****************************************** Proč se všude tak betonuje? Nebyli naši předci moudrější?
Čtenářský dotaz
Prošel jsem historii záplav na Vltavě a Labi. Od 12. století. Pokud nepočítám zimní záplavy, tak většinu záplav předcházelo velké sucho a pak vytrvalý déšť 2-3 dny. V menšině jsou pak záplavy, kdy vytrvale pršelo delší dobu (v řádu desítek dnů). Při těchto povodních se mi zdá, že taktéž pršelo intenzivně 2-3 dny, avšak nepředcházelo tomu velké sucho. Naopak jen trochu chladnější a lehce deštivější počasí. Tedy není hlavní problém v tom, že půda, která by normálně pojala více vody, je dnes, kvůli melioraci a pěstování řepky a kukuřice, suchá (a bez života) a zároveň není šance, kvůli zničení mezí a orání proti vrstevnici, aby zadržovala tolik vody, jako v minulosti? Vysvětluji si správně záplavy v minulosti tak, že po dlouhé době bez vody, vysušená pole nemohla nabrat tolik vody (voda v podstatě jen sjela po povrchu do potoků a řek), než by nabrala, kdyby byla vlhká? (Jako když člověk zalívá přeschlou půdu v pokojové květině a chvíli trvá, než se voda vsákne, naopak při zalívání vlhké půdy se voda vsákne hned.).
Čtenářský dotaz
Dobrý den, existují i nějaká pozitiva povodní? Děkuji David D.
Čtenářský dotaz
Přeji Vám dobrý den. Chtěl bych se zeptat na Váš názor na podíl lidstva na změnách klimatu. Že se klima mění, je určitě fakt. Jak podle Vás ale mohou za tyto změny lidé? Vědci, kteří se nejvíce oháněli důkazy o lidském zavinění klimatických změn, byli usvědčeni ze lži a nakonec se sami přiznali, že si výsledky výzkumů vymýšleli. Děkuji za odpověď a přeji ještě jednou hezký den!
Čtenářský dotaz
Vážený pane Moldane, mohl byste, prosím, vysvětlit, proč okolo roku 1000 n.l. bylo Grónsko zelené (a nic se nedělo) a proč se střídaly tzv. malé doby ledové a teplé klima i ve stoletích dávno před industrializací? Zajímalo by mne rovněž, proč se nenaplnily prognózy vás ekologů, kterými jsme strašeni desítky let, například: v roce 2020 měla dojít ropa a v roce 2030 plyn. Již nyní měly být oceány vyšší o dva až tři centimetry a lidstvo trpět hladem a žízní. Maximální úživnost Zeměkoule měla být šest miliard lidí ( dnes je na zemi miliard devět)? Není vám trapně, když jsou vaši guruové Z ICCP přistiženi při lžích,kterak zkreslují fakta o oteplování, přičemž se prokazatelně posledních deset let ochlazuje? Jak mohou lidé sotva vycházející s výplatou platit vaše bludy např. placením fotovoltaiky? Děkuji, Peleška.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, zajímal by Váš názor na lužný lesy. Odborníci se schodli, že zachytí více vody než některé přehrady. Tak proč jich máme na našem území jen tři. Včem je problém? Potřebují ohromné území aby byli funkční? Trvá mnoho let než stromy vyrostou a politici chtějí řešení rádoby hned? Nebo už nejdou obnovit kvůli zástavbě? Děkuji za odpověď. Michal Mareš
Čtenářský dotaz
Jaký vliv má snižování vsakovací schopnosti krajiny např. záborem zemědělské půdy na různé výrobní a skladovací haly, satelitní "městečka" apod. ? Ochrana zemědělského půdního fondu je často ze strany úřadu formální záležitostí ... I ve městech a obcích se kdejaká lokalita, kdejaký dvorek zaasfaltovává či pokrývá zámkovou dlažbou tam, kde byla tráva - jsou to maličkosti ? V součtu jsou to přece nezanedbatelné plochy, kde se voda nevsákne ale steče ....
Související