Už druhý rok absolvují příslušníci české justice kurzy o změnách v novém soukromém právu. Je to největší vzdělávací akce Justiční akademie.

"Stihneme proškolit všechny soudce a nejenom soudce, ale i nižší justiční aparát," pochvaluje si náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.

Ani proto se nebojí, že by od příštího ledna justice výrazně zpomalila řešení soudních sporů kvůli tomu, že bude rozhodovat podle nového zákoníku, před čímž nedávno varoval předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš.

Bureš v Hospodářských novinách prohlásil, že jen změny uvnitř jednotlivých soudů, například předělávání rejstříků, příprava administrativy a spousta dalšího zpomalí celkový výkon justice. Poukázal na to, že málokterý soudce se může vykázat tak dokonalou znalostí nového práva jako současného.

Nový kodex přehledně
Chcete se vyznat v tom, co nový občanský zákoník přinese? IHNED.cz připravil s generálním partnerem, advokátní kanceláří KPMG Legal, a s advokátní kanceláří PRK Partners sérii článků o změnách, jež nové právo zavádí. Náš speciál k občanskému zákoníku najdete na ihned.cz/obcan nebo v menu na HNZprávy. Materiály budeme na stránku přidávat po celý rok.
Tato varování zaznívají i odjinud. Nový občanský zákoník má více než 3000 paragrafů a spolu s balíkem doprovodných zákonů mění materii českého soukromého práva. Vrací sem mnoho institutů, které zrušili komunisté, třeba pacht. Ruší obchodní zákoník, a tedy i nynější dvoukolejnost občanského a obchodního zákoníku, které občas upravují tytéž věci odlišnými způsoby.

Spory z nového kodexu se k soudu dostanou se zpožděním

"Občanský zákoník může mít dokonce pozitivní efekt na zrychlení justice, a to proto, že sjednocuje smluvní právo a příslušnost okresních soudů v prvním stupni, takže odpadnou zbytečné spory o to, zda byla smlouva uzavřena podle obchodního, nebo občanského zákoníku a zda je k vedení sporu příslušný okresní, nebo krajský soud," podotýká Korbel.

V roce 2011 trvalo podle Českého statistického úřadu soudní řízení v občanskoprávních věcech, tedy nikoliv trestních, 284 dní u soudů okresních a 559 dní u soudů krajských.

"Je třeba si uvědomit, že soudy nezačnou od 1. ledna 2014 soudit podle nového občanského zákoníku, neboť k soudům se dostávají spory ze smluvních vztahů a od 1. ledna budou teprve vznikat smluvní vztahy," uklidňuje Korbel.

"Reálné spory se k soudům dostanou s určitým zpožděním," dodává.

Vláda na počátku roku uvažovala, zda neodložit účinnost nového kodexu, nakonec se ale rozhodla proti tomu.

„K odkladu zákoníku není žádný důvod,“ shrnul náměstek a varoval, že odklad účinnosti nového zákoníku by mohl vést k zahájení série dalších odkladů po volbách, jako se to stalo u služebního zákona. Čas na přípravu považuje za dostatečný, příprava je v plném proudu a zákoník je součástí právní jistoty lidí, kteří podle něj již mohou uzavírat smlouvy a podobně.

Spory většinou nejsou složité

Nicméně faktem zůstává, že judikatura, tedy soudní rozhodování, která potom slouží soudům jako vodítko při rozhodování v podobných případech, bude vznikat nově. Praxe tedy třeba ukáže, jak soudy, které mají problémy v zajišťování styku otce s dítětem, budou schopny úspěšně vynutit setkávání dítěte se vzdálenějším příbuzným.

"Značná část soudních sporů není po právní stránce složitá, jsou to zejména platební spory ze smluv kupních vyvolané nejčastěji neuhrazením závazku ze strany dlužníka. Na prosté povinnosti zaplatit kupní cenu za zboží nebo službu se novým občanským zákoníkem nemění vůbec nic," vysvětluje náměstek další důvod, proč se zahlcení soudů nebojí.

Informační brožurky? V létě

Během léta vydá ministerstvo spravedlnosti skoro milion (800 000) informačních brožur o nových tématech soukromého práva, počínaje obecnou částí přes věcná práva, závazkové právo, dědické právo, rodinné právo, náhradu škody po obchodní korporace a mezinárodní právo soukromé.

Nový občanský zákoník nabude účinnosti od 1. ledna 2014.

Související