Majitel truhlárny, kterou zaplavila velká voda a zničila mu vybavení, si bude moci škodu odečíst z daní. Ministr financí Miroslav Kalousek tak v pátek poodkryl pomoc, kterou živnostníkům a firmám z oblastí postižených povodněmi poskytne.

„Daň bude prominuta v částce odpovídající výši škody vzniklé v důsledku povodní na majetku sloužícím k podnikání. Výši škody poplatník prokáže finančnímu úřadu při podání daňového přiznání prostřednictvím posudku pojišťovny, případně posudkem znalce,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Pokud tedy voda vyřadila firmě z provozu počítače nebo stroje například za 300 milionů korun, může si o tuto částku snížit daň z příjmu, kterou v příštím roce státu zaplatí. Částky pouze nemohou jít do minusu, to znamená, že pokud budou škody vyšší než daň, kterou má státu odvést, zbývající sumu mu stát nevrátí.

Firmy a podnikatelé, které postihly povodně, si zároveň nemusí lámat hlavu, z čeho zaplatí zálohy na daně z příjmu za letošní rok. Ta je splatná k 15. červnu. Ministerstvo financí však rozhodlo, že ji platit nemusí.

Živnostníkům postiženým povodní bude prominut úrok z prodlení a penále vzniklé v důsledku možné pozdní platby záloh na daň z příjmu v průběhu roku 2013.

„Vedle toho může každá fyzická i právnická osoba individuálně požádat finanční úřad o snížení či udělení výjimky z platby záloh. Finanční úřady budou k těmto žádostem přistupovat vstřícně,“ doplnil Kalousek.

Na daních z příjmu firem vybral stát loni podle údajů ze státního závěrečného účtu celkem 128 miliard korun. Od podnikatelů a dalších samostatně výdělečně činných lidí vybral stát celkem 4,7 miliardy korun. Část z těchto peněz získal státní rozpočet a část rozpočty krajů i obcí.

O kolik peněz stát úlevami pro povodněmi zasažené podnikatele a firmy přijde, nedokáže ministerstvo financí zatím říct.

Ministr Kalousek v roce 2011 nařídil mimořádnou takzvanou protipovodňovou daň ve výši 100 korun. Díky ní vybral stát zhruba 4 miliardy korun, na účtě je nyní 400 tisíc. „Peníze už jsme použili na zaplacení škod z předcházejících záplav,“ vysvětlil ministr.

Šéf státní kasy se na tiskové konferenci také kál za své čtvrteční vystoupení v rozhlase a televizi Nova. Potvrdil, že byl opilý. „Je to něco, za co se stydím. Tři noci jsem nespal, poté jsem si dal dvě skleničky a v souvislosti s únavou mě to odrovnalo,“ vysvětlil Kalousek s tím, že má i osobní problémy. Za jedenáct let mu už povodně vyplavily dům v Bechyni v jižních Čechách potřetí.

Také premiér Petr Nečas (ODS) byl k ministrovu prohřešku shovívavý. „Nechci to hodnotit, jsme pod silným tlakem a ve stresu,“ řekl.

Související