I v kanálech se dají sbírat zajímavá data. Vodohospodáři podle odebraných vzorků v kanalizační síti dokáží změřit přítomnost drog. Z posledních analýz v kanálech deseti českých měst vyplynulo, že Plzeň má největší spotřebu heroinu, v Praze převažuje kokain, v Brně extáze a v Ústí nad Labem i Ostravě pervitin.

"Překvapilo nás to. Další je Ústí nad Labem, ale Plzeň má úplně jiný charakter. Jestli je to nějaká přepravní cesta díky blízkosti německé hranice. Ale my měříme užívání, tedy to, co ti lidé ze sebe vyloučí v moči," uvedl Lubor Hruška, šéf ostravské obecně prospěšné společnosti Accendo-Centrum pro vědu a výzkum.

Projekt zadalo a dotuje ministerstvo vnitra a je součástí Programu bezpečnostního výzkumu ČR. Analytické postupy převzal výzkumný ústav z Itálie a ze Španělska. Výzkum sleduje tři česká města, a to Prahu, Plzeň a Ústí nad Labem a sedm moravských - Brno, Ostravu, Frýdek-Místek, Karvinou, Havířov, Český Těšín a Orlovou.

"V Plzni jsme za týden identifikovali 7500 dávek heroinu a počtem obyvatel dvojnásobná Ostrava má 'jen' 6000 dávek. Ještě větší Brno je s Plzní srovnatelné," uvedl Hruška. Ostatní sledované drogy mají v Plzni ve vztahu k jiným městům podprůměrné hodnoty.

Kromě heroinu sleduje výzkumný tým ještě pervitin, kokain, amfetamin a extázi. "Dále analyzujeme marihuanu jako vstupní drogu, u níž bychom mohli dokázat vliv na mládež," uvedl Hruška. Pervitinu je v Plzni daleko méně, nejvíce je v Ústí nad Labem a v Ostravě. V Praze je velmi výrazný kokain, v Ústí nad Labem kromě pervitinu také amfetamin. V taneční droze extázi vede Brno a výrazná je také Praha.

Hlavním aktérem prvního podobného projektu v ČR je Výzkumný ústav vodohospodářský, s nímž spolupracují správci kanalizací ve městech. "Týdenní monitoring se třikrát opakuje. Každý den se 24 hodin vzorkuje a ze vzorků se dělají analýzy," řekl Hruška.

Projekt, na kterém spolupracují i sociologové, je nyní ve třetině. Konečné výsledky by měly být zveřejněny v listopadu.

"Několikrát to budeme opakovat, abychom měli stabilní výsledky a znali i nějaké sezonní variability," vysvětlil Hruška.

V Ostravě se ještě hledají ohniskové body, které přesně řeknou, kde je nejvyšší výskyt drog. V Plzni se měří pouze na celkovém soutoku na čistírně odpadních vod.

Související