Češi nejčastěji souhlasí se sociálnědemokratickými politickými názory. Celkem 34 procent dotázaných uvedlo, že s tímto názorem souhlasí nejvíc, případně na druhém místě.

Liberální postoje jsou blízké 23 procentům obyvatel a konzervativní a ekologické shodně 17 procentům lidí. Uvádí to zářijový průzkum CVVM.

K sociálnědemokratickému názoru se v první volbě přiklonilo 25 procent lidí, jako druhou volbu ho uvedlo devět procent dotázaných. Celkově si meziročně polepšil o tři procentní body. Liberální postoje uvedlo v první volbě 14 a ve druhé devět procent respondentů, celkové je jich o čtyři procentní body víc než před rokem.

Příznivců konzervativních postojů je stejně jako loni, v první volbě jsou sympatické pro desetinu lidí a ve druhé pro sedm procent. O tři procentní body meziročně klesl podíl stoupenců ekologických názorů; v první volbě byly sympatické pro šest a ve druhé pro 11 procent dotázaných.

K socialistických postojům se přihlásilo celkem 13 procent respondentů, ke křesťanskodemokratickým deset procent a ke komunistickým osm procent.

Autoři průzkumu uvádějí, že posledních šest let postupně celkově klesá náklonnost lidí ke ztotožnění se s některým základním politickým názorem.

Průzkum zjišťoval i postoje lidí k některým otázkám, které souvisí s politickou orientací. Například 71 procent lidí si myslí, že stát má zaručit, aby práci dostal každý, kdo chce pracovat. Názor, že si má každý práci obstarat sám, zastává 12 procent obyvatel. Podle 67 procent respondentů by se stát měl postarat o sociální zabezpečení občanů, jen 11 procent soudí, že by se o ně měli lidé postarat sami.

Ačkoli 41 procent respondentů uvedlo, že hospodářství má usměrňovat stát, 35 procent lidí si myslí, že velkým podnikům má umožnit co největší samostatnost a 52 procent respondentů uvedlo, že velikost soukromého vlastnictví by nemělo být nijak omezováno.

Průzkum taky ukázal, že lidé by chtěli co nejvíce svobod, ale taky stát, který bude hájit práva a svobody občanů, pokud budou porušeny. Vyslovily se tak tři čtvrtiny dotázaných.

Související