Ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal na jednání Rady ČT odmítl veškeré výtky, že Česká televize ve vysílání protežuje prezidenta Miloše Zemana a SPOZ.

Na to si stěžovalo 23 zaměstnanců včetně moderátorky Daniely Drtinové a zástupce šéfredaktora zpravodajství Adama Komerse. Konkrétně upozorňovali na zásahy šéfredaktora Petra Mrzeny, který je Šámalovým přímým podřízeným.

Šámal se vyjádřil ke každé z 12 výtek, které zaměstnanci zmínili ve stížnosti adresované Radě ČT.

Jako první mluvil o nejisté chůzi prezidenta Zemana při vyzvednutí korunovačních klenotů. "Záběry indisponovaného prezidenta se objevily ve všech třech zpravodajských relacích ČT i Událostech, komentářích. Neustálé opakování záběrů nemocného člověka jsme ale považovali za porušování etického kodexu ČT," uvedl Šámal.

Vysvětloval také fakt, že vrávorající Zeman se nakonec neobjevil v závěrečném příspěvku pořadu 168 hodin, ačkoliv to původně bylo v plánu. Podle Šámala bývá tento prostor vyhrazen vtipným situacím či přeřekům, a proto není vhodné, aby se v této rubrice objevila nemocná hlava státu.

Informování o sporech uvnitř ČSSD bylo podle Šámala také vyvážené. A například zpráva o díle sochaře Davida Černého, který vytvořil několikametrový vztyčený prostředníček mířící na Pražský hrad, se ve vysílání ČT 24 objevila prý čtyřikrát. Navíc se dostala i do Událostí, komentářů.

Podrobný komentář Zdeňka Šámala ke každému z 12 bodů najdete zde.

Ke sporům se poté vyjadřovali jednotliví členové rady. Podle některých by se mělo 21 zaměstnanců, kteří podepsali stížnost pod příslibem anonymity, konečně přestat skrývat.

"Redaktoři by se měli otevřeně přihlásit a vyjádřit souhlas paní Drtinové a panu Komersovi. Já si nedokážu představit, že ve zpravodajství se dá normálně pracovat, kdy je tam 23 redaktorů, kteří chodí na redakční porady a vytahují věci vytržené z kontextu, věci z interních porad," řekl například radní Jiří Závozda.

V ČT neexistuje úcta k nadřízeným

Podle dalšího člena Jiřího Kratochvíla neexistuje v ČT pokora k nadřízenému. "Mám pocit, že v redakci zpravodajství to tak funguje už léta letoucí. Já si pamatuji na rok 2000, co to obnášelo. Co to bylo za lavinu neklidu, občanských nepokojů, které byly uměle vyprovokované. Myslím si, že stěžovatelé by měli mít v sobě tolik charakteru, aby přiznali, že se jim něco nelíbí. Zatím to je jenom na úrovni drbů," prohlásil.

Podle radního Radka Mezulánika je veřejnoprávní televize dokonce v nejhlubší krizi od roku 2000.

Předseda Rady ČT Milan Uhde se domnívá, že teď není namístě řešit 12 výtek. Mnohem důležitější je podle něj zjistit, zdali ve zpravodajství nepanuje atmosféra strachu.

"Za základní problém, který si přeji mít vyřešený, považuji otázku, zda ve zpravodajství existuje tvůrčí atmosféra, která umožňuje výměnu názorů, nebo zda tam atmosféra není," řekl.

Uhde obhajoval také fakt, že zaměstnanci přišli se stížností až nyní. "Například já jsem také už koncem 60. let viděl, že situace v Československu je neudržitelná, ale veřejně jsem to projevil až v roce 1977 podpisem Charty," uvedl a zároveň se hned omluvil, že použil takové přirovnání.

Dvořák potrestá viníky

Ředitel ČT Petr Dvořák řekl, že by byl rád, kdyby se problémy příště řešily uvnitř televize a nedostávaly se na veřejnost. Zatím prý postrádá hlubší podstatu celého problému. Nicméně už oslovil několik nezávislých odborníků, kteří posoudí každý bod stížnosti. Objednal si také interní audit a spor bude řešit i etický panel ČT.

Dvořák zároveň sdělil, že hodlá vyvodit odpovědnost vůči těm, kteří pochybili, ale i těm, kteří by neprávem poškozovali obraz České televize.

Rada nakonec přijala usnesení, ve kterém vyzvala ředitele, aby situaci co nejdříve vyřešil. Jako nezávazný termín stanovila 11. prosinec. Až poté radní zaujmou konkrétní stanovisko.

Redaktory, kteří si stěžovali na údajné zásahy do zpravodajství, v úterý podpořil i Český filmový a televizní svaz a další organizace. Vyzvaly Radu ČT, ať se nespoléhá na audit zadaný Dvořákem a prověří věc sama.

Naopak na podporu ředitele zpravodajství Šámala se postavilo 61 zaměstnanců, kteří podepsali prohlášení, že do jejich práce nikdo nezasahuje. Později upřesnili, že to neznamená, že by nechtěli prošetření původní stížnosti 23 lidí, která mířila na práci šéfredaktora Petra Mrzeny. Cílem bylo opravdu podpořit Šámala.

Mezi signatáři je také moderátor Václav Moravec. Nastalá situace je podle něj destruktivní pro celou ČT (rozhovor s Václavem Moravcem si přečtěte ZDE).

Související