Předsedkyně etické komise Syndikátu novinářů Barbora Osvaldová či pražský zpravodaj BBC Rob Cameron se stali členy skupiny, která bude šetřit, zdali v České televizi někdo ovlivňuje zpravodajství.

Na to si stěžuje 24 zaměstnanců v čele se šéfem regionálního zpravodajství Adamem Komersem a moderátorkou Danielou Drtinovou.

Ta považuje všechny osobnosti pětičlenné skupiny za odborníky, několik výhrad ale má. Například ke způsobu jejich výběru.

Podle Drtinové je navíc důležité, aby auditoři mluvili s lidmi uvnitř redakce. "Aby zjistili, kde je zásadní problém. Za námi je tříměsíční práce, kdy jsme mluvili s lidmi, pozorovali situaci, a podnět jsme se nakonec rozhodli podat proto, že jsme došli k závěru, že v nitru redakce vznikla jakási šedá zóna, v níž šéfredaktor může realizovat i zadání, které mu skutečně neukládá zákon o České televizi," říká v rozhovoru pro IHNED.cz Drtinová, která si je vědoma rizika, že ji ředitel Dvořák může vyhodit.

Podle ní se v ČT chystají velké úspory, a tedy i propouštění.

Jak jste spokojena se složením komise, kterou vybral ředitel ČT Petr Dvořák?

Ta jména nepochybně budí důvěru a jsou zárukou odbornosti. Podstatné je ale to, že je s námi nikdo dopředu nekonzultoval. Dozvěděli jsme se je až ve středu jako všichni ostatní. Pokud to mám říct přímo: ta jména ve mně důvěru budí, ale mechanismus, jakým sestava vznikla, ve mně důvěru nebudí. My jsme vůbec neměli možnost podílet se na výběru, nemohli jsme nominace nijak ovlivnit.

Jaký další postup zvažujete?

KDO ZASEDNE V KOMISI

Komise, která prošetří stížnosti zaměstnanců ČT na ovlivňování zpravodajství, má pět členů. Vybral je ředitel Petr Dvořák.

Barbora Osvaldová - předsedkyně etické komise Syndikátu novinářů ČR

Rob Cameron - pražský zpravodaj BBC

Dana Schmidt - dánská novinářka českého původu

Michal Šobr - pedagog na katedře žurnalistiky FSV UK

Jaromír Volek - sociolog médií

Více čtěte ZDE.

Musíme se poradit. Jednou z možností je, že bychom navrhli sestavu jiných pěti jmen, která by vyšla z našich nominací. Že bychom třeba požádali o rozšíření komise na deset jmen. Musíme se v situaci nejdřív zorientovat a zjistit třeba i to, zda vybraná jména nejsou v konfliktu zájmů, zda někdo z nich nepracuje pro Českou televizi, zda tu nemá nějaké zakázky. Ta jména jsou ale důvěryhodná, jsou to respektovaní mediální experti, důvěru opravdu budí.

A také bychom chtěli vědět, zdali auditoři budou s některými ze 24 autorů podnětu vést rozhovory pod slibem diskrétnosti. Protože v ČT se chystá propouštění, velké úspory. Televize teď řeší finanční otázku, a nespokojenci by se s tím mohli svézt. Výpověď pro nadbytečnost je mocný nástroj.

Ještě něco považujete za důležité, co se týče fungování komise?

Podstatné je také to, zda se auditoři dohodnou na nějakém společném stanovisku, nebo jestli budou hlasovat a pak třeba tři přehlasují dva. To bychom také nepovažovali za šťastné. Proto by možná bylo lepší, kdyby byl sudý počet členů.

O cenzuře v ČT rozhodne Osvaldová i Cameron. Čásenský, Šmíd a Rupnik nabídku odmítli - čtěte ZDE

Jaká je teď v redakci atmosféra?

Přesně to musí auditoři zjistit – co se děje v nitru redakce, co je zdrojem našeho podnětu. K tomu je opravdu potřeba mluvit s některými lidmi, aby zjistili, kde je zásadní problém. Za námi je tříměsíční práce, kdy jsme mluvili s lidmi, pozorovali situaci, a podnět jsme se nakonec rozhodli podat proto, že jsme došli k závěru, že v nitru redakce vznikla jakási šedá zóna, v níž šéfredaktor může realizovat i zadání, které mu skutečně neukládá zákon o České televizi.

To je základ našeho podnětu a to je to, proč jsme do toho šli se všemi riziky, že třeba přijdeme i o práci. Samozřejmě jsme zvažovali spoustu jiných věcí, například i to, abychom nepoškodili Českou televizi. Nicméně podezření, že tady vznikla jakási šedá ovlivňovací zóna proti všem pravidlům, jsme vyhodnotili jako závažné. Auditoři to mohou zjistit, jen pokud si promluví přímo s lidmi.

Ředitel Dvořák tvrdí, že pokud se prokáže, že někdo poškodil obraz České televize, tak viníky potrestá. Počítáte s tím, že tato stížnost může vést k vašemu konci?

Samozřejmě, že i to se může stát. My jsme šli do této iniciativy, protože ji považujeme pro charakter televize veřejné služby za velmi důležitou. Šli jsme do toho i s tímto rizikem. Ale opravdu si nedokážu představit, jak bychom mohli poškodit Českou televizi tím, že se ji snažíme naopak chránit zevnitř a že poukazujeme na některé věci, které jsou podle nás v konfliktu s etickými pravidly i se zákonem. Ať to dopadne jakkoliv, budu si stát za tím, že jediným naším cílem byla ochrana institutu veřejné služby a veřejnost by o tom měla vědět.

Související