Krajský úřad Olomouckého kraje zrušil rozhodnutí památkářů magistrátu, kteří dali souhlas k plánované stavbě výškové budovy Šantovka Tower poblíž historického centra Olomouce.

"Stanovisko magistrátu bylo v rozporu se zákony," řekla v pondělí mluvčí hejtmanství Kamila Navrátilová. Proti verdiktu krajského úřadu, který zkomplikuje přípravu stavby výškové budovy, se nelze odvolat.

Projekt Šantovka Tower má v Olomouci četné odpůrce, podle nichž výšková budova poškodí panorama města.

O kontrolu práce olomouckých úředníků požádal hejtmanství Národní památkový ústav (NPÚ). Stanovisko magistrátních památkářů se totiž lišilo od doporučení NPÚ a jejich rozhodnutí bylo důležité pro investora Šantovky, který tak mohl pokračovat v přípravě záměru.

Souhlasné stanovisko magistrátních památkářů, kteří na sklonku loňského roku stavbu výškové budovy Šantovka Tower povolili, bylo podle Navrátilové vydáno v rozporu s řadou ustanovení správního řádu a zákona o státní památkové péči.

"Jako příklad lze uvést špatnou identifikaci pozemků, na kterých má být stavba realizována, dále neplatnou plnou moc pro zástupce investora nebo nedostatečné odůvodnění či neodůvodnění přijatých závěrů," uvedla Navrátilová.

Mluvčí projektu Šantovka Tower Juraj Aláč nechtěl rozhodnutí hejtmanství komentovat. "Stanovisko krajského úřadu musíme nejdříve prostudovat," řekl.

Bez komentáře verdikt krajského úřadu ponechala i mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá, protože město zatím rozhodnutí neobdrželo.

Podle ředitele olomoucké pobočky NPÚ Františka Chupíka se krajský úřad v podstatných částech ztotožnil s výhradami NPÚ.

"Litujeme času věnovaného konfrontaci se záměrem investora, který mohl být věnován hledání řešení přijatelného jak pro zájem památkové péče, tak budoucnost Olomouce. Za tristní považujeme úroveň řízení magistrátu v tak závažné problematice, jakou je otázka výškových budovy v blízkosti historického jádra," řekl Chupík.

Úředníci hejtmanství podle Navrátilové neřešili, zda stavba výškové budovy Šantovka Tower naruší historické panorama Olomouce a zda je v souladu s památkovými zájmy.

Demonstrace Olomouckých i odpor akademiků

Projekt Šantovka Tower má v Olomouci četné odpůrce, kteří tvrdí, že výšková budova panorama města naruší.

Proti stavbě Šantovky Tower se vyslovili odborníci z Ústavu dějin umění a s projektem nesouhlasí i vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Loni v ulicích Olomouce demonstrovaly stovky lidí, kterým se výšková budova v ochranném pásmu památkové rezervace nelíbí.

Plánovaná budova Šantovka Tower u nového nákupního centra Galerie Šantovka má mít 22 pater. Odpůrci stavby Šantovky Tower argumentují tím, že projekt je v rozporu se zásadami územního rozvoje kraje, které jsou nadřazeny územnímu plánu Olomouce.

Nový územní plán, který zatím nevstoupil v platnost, s dalšími výškovými budovami u městské památkové rezervace ani nepočítá. Proti jejich stavbě se při jeho přípravě vyjádřilo ministerstvo kultury.

Zástupci firmy SMC Development ale už dříve oznámili, že nehodlají čekat na to, až bude nový územní plán schválen.

Pokud by společnost získala povolení na základě dosavadního plánu, mohla by začít stavět i poté, co vejde v platnost jeho nová verze, což se stane až v polovině letošního roku.

Související