Při elektrizaci tratě ze Zábřehu do Šumperka byly na základě pokynů správce stavby provedeny a zaplaceny vícepráce za 15,7 milionu korun. A to bez uzavření dodatků ke smlouvě.

Podle zjištění NKÚ jde o typický příklad chování státní firmy Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). 

Problémem podle kontrolorů je, že firma formálně schvalovala vícepráce až poté, co byly provedeny. Ze stavebních deníků ani jiných dokladů, které NKÚ dostal k dispozici, totiž nebylo možné ověřit, zda byly u víceprací ještě před provedením odsouhlaseny jejich rozsah i ceny. Tyto údaje byly obsaženy až v podkladech pro fakturaci.

"SŽDC zadávala veřejné zakázky na dodatečné stavební práce v jednacích řízeních bez uveřejnění většinou v době, kdy některé práce již byly provedeny," píše se ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu.

Ze strany SŽDC tak došlo pouze k formálnímu naplnění podmínek, které stanovuje zákon pro jednací řízení bez uveřejnění.

Jako další příklad uvádí NKÚ elektrizaci tratě Šatov – Znojmo. Původní nasmlouvaná cena za část akce byla těsně přes 278 milionů korun. SŽDC ale utratila navíc více než 7 milionů korun, z toho téměř 4 miliony jen na základě pokynu správce stavby.

Podle NKÚ sice zákon porušen nebyl, ovšem daný způsob utrácení veřejných peněz nepovažuje za ideální. "Zadavatel je povinen pořídit písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny. Z textu zákona však nevyplývá, že postup zadavatele při zadání dodatečných stavebních prací by měl být dokladován až zpětně po jejich provedení (zejména důvod, rozsah a ceny prací)," stojí ve zprávě NKÚ.

SŽDC ale závěry kontrolorů nesdílí. "Okamžitá realizace je ekonomicky efektivnější než jakékoliv řešení ex post. SŽDC klade důraz na to, aby nedocházelo ke zbytečným nárůstům nákladů a tím pádem k prodražování díla," odpověděl mluvčí firmy Jakub Ptačinský na dotaz, proč vypisují zakázky až po provedení víceprací.

Ministerstvo financí neumí vymáhat dluhy v zahraničí. NKÚ podává trestní oznámení - čtěte ZDE

NKÚ také kritizuje fakt, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který poskytuje příspěvky na financování staveb, každoročně upravoval svůj rozpočet, který schválila sněmovna. A to bez odpovídajících zdůvodnění a vyhodnocení dopadů změn.

"Důsledky, které nastanou, nebude-li změna provedena, v žádostech uváděny nebyly, přestože to bylo Pravidly pro financování programů, staveb a akcí (...) výslovně požadováno," stojí ve zprávě NKÚ.

Doklady, které by blíže vysvětlily důvody a důsledky redukcí schválených rozpočtů, však fond ani ministerstvo dopravy kontrolorům z NKÚ nepředložily. SFDI k rozdílům pouze uvedl, že jsou dány rozpočtovými opatřeními v reakci na aktuální financování staveb a převodem prostředků, které se nevyčerpaly v předchozím roce.

Například na rok 2013 schválila sněmovna fondu na výstavbu a modernizaci tratí 26 miliard korun. Fond však rozpočet upravil na necelých 14 miliard. Navíc každoročně vyčerpá ještě méně.

Česko zřejmě nevyčerpá eurodotace

NKÚ také vyjadřuje obavu, že Česká republika na modernizaci železnic nevyčerpá všechny evropské dotace. Na elektrizaci tratí přitom může získat téměř 400 milionů eur.

Do konce roku 2012 byla příjemcům proplacena včetně záloh jen asi třetina této částky. Přitom v roce 2012 už uběhlo 70 procent doby platnosti výzvy.

Fiktivní firmy dluží na daních miliardy. Babiš plánuje obnovit finanční policii - čtěte ZDE

"Podle dosavadního průběhu čerpání podpory lze vyslovit důvodnou obavu, že plánovaná výše prostředků nebude do konce programového období vyčerpána," píše se ve zprávě NKÚ s tím, že ministerstvo vysvětlilo zdržení pouze obecně skluzem přípravy těchto projektů na úrovni SŽDC.

Související