Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zadávalo zakázky bez otevřené soutěže, dělilo tendry na menší a diskriminovalo uchazeče. Ve své zprávě to napsal Nejvyšší kontrolní úřad.

Prověřil stovku tendrů z let 2010 až 2013 za 4,5 miliardy. U 30 soutěží za více než miliardu korun byl podle kontrolorů porušen zákon o veřejných zakázkách. 

Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval opravy a zimní a letní údržbu silnic první třídy a dálnic, do nichž Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a ministerstvo dopravy v uvedeném období investovaly celkem 31,5 miliardy. A našel prý řadu chyb. Šlo například o zadávání zakázek bez otevřené soutěže, přestože nebyly splněny všechny podmínky, které takový postup umožňují.

"V jiných případech zase Ředitelství silnic a dálnic rozdělovalo zakázky tak, aby mohlo v zadávacím řízení přímo oslovit konkrétní zájemce," uvedl NKÚ. Třeba rozdělilo rekonstrukci mostu v Mohelnici zvlášť na opravu jeho pravé části a levé části.

Každou část stavby pak zadalo ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to přesto, že na opravu bylo jedno stavební povolení, prováděl ji jeden dodavatel a obě poloviny mostu byly zkolaudovány zároveň.

U 15 veřejných zakázek za téměř miliardu korun ŘSD omezilo počty účastníků, tedy i soutěžní prostředí, které podle NKÚ mohlo přispět ke snížení cen staveb. "Dělalo to prostřednictvím neodůvodněně přísných kvalifikačních podmínek. Třeba u zakázky na opravu mostu u Lichnova požadovalo ŘSD po uchazečích, aby měli k dispozici obalovnu na asfaltové směsi s výkonem, který by objem potřebný pro splnění zakázky zajistil za tři hodiny. Takovou podmínku splňoval jen jeden uchazeč z devíti, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci," uvedla mluvčí kontrolního úřadu Olga Málková.

Kontroloři prověřovali i modernizaci dálnice D1. Zjistili, že v zadávacích dokumentacích byly vážné nedostatky od diskriminačních kvalifikačních kritérií až po nejasné podmínky a požadavky. ŘSD podle NKÚ například k modernizaci úseku Lhotka – Velká Bíteš poskytlo 468 dodatečných informací.

Rekonstrukce kontrolovaných úseků D1 se tak prý kvůli odstraňování těchto nedostatků zpozdila až o deset měsíců. "Na zmíněných zadávacích řízeních přitom pracovala mimo jiné i advokátní kancelář, které ŘSD za její služby zaplatilo 22,6 milionu korun," dodal NKÚ.

Související