Karol Sidon rezignuje k 1. červenci na funkci vrchního rabína Židovské obce Praha. O jeho nástupci bude obec jednat v polovině července. V pondělí o tom informovala Dita Šnajdrová z Židovské obce Praha.

Jedenasedmdesátiletý Sidon zastává funkci vrchního pražského rabína od roku 1992. Vrchním zemským rabínem zůstává. V Praze působí vedle Sidona jako rabín ještě David Peter.

"Rabín Sidon se k tomuto kroku rozhodl s ohledem na svůj věk a skutečnost, že pražský rabín David Peter se po třech letech již velmi dobře adaptoval, a je tedy pravý čas postupně tuto funkci předat," stojí v prohlášení předsedy pražské židovské obce Jana Munka.

O Sidonově nástupci ale bude vedení obce oficiálně jednat 14. července.

Karol Sidon se narodil v srpnu 1942, působí rovněž jako spisovatel a autor divadelních her. V 60. letech byl redaktorem Literárních novin, Literárních listů a Listů, od 70. let patřil k zakázaným autorům, pracoval jako dělník a prodavač tisku, po podpisu Charty 77 byl propuštěn a poté byl zaměstnán jako topič.

V roce 1978 konvertoval Sidon k judaismu. V 80. letech byl pod nátlakem StB nucen emigrovat do Německa, kde studoval judaistiku. Do Česka se vrátil počátkem 90. let.

K období před rokem 1989 se vrací také v románu Altschulova metoda, který jako první díl zamýšlené tetralogie vyšel letos na jaře. Sidon jej publikoval pod pseudonymem Chaim Cigan, brzy však jeho autorství vyšlo najevo.

Publikováním pod jiným jménem chtěl Karol Sidon pravděpodobně oddělit svou aktuální literární tvorbu od dalších svých aktivit, zejména svého působení v židovské komunitě.

Související