Česká republika chce po firmě Diag Human vymáhat náklady, které stát vynaložil na právní zastoupení v arbitrážích. Ministerstvo zdravotnictví očekává, že touto cestou získá zpět 25 až 30 milionů korun. Na tiskové konferenci to dnes uvedl náměstek ministra David Kotris.

Česko firmě na základě rozhodčího nálezu z roku 2002 vyplatilo 326 milionů korun za poškození dobrého jména. Podle dalšího nálezu z roku 2008 měla Česká republika společnosti zaplatit další 8,3 miliardy korun a úroky, přezkumný senát však nyní podle státu určil, že veškeré právní kroky učiněné v tomto sporu po roce 2002 jsou nicotné, tedy bez právních účinků. "Znamená to, že opravdu nebudeme firmě Diag Human nic platit," interpretoval rozhodnutí Kotris.

Diag Human ovšem tvrdí, že výsledek přezkumu nepozměňuje ani neodkládá konečný rozhodčí nález, a ten proto nabyl právní moci. Společnost v pondělí oznámila, že se obrátí kvůli výroku arbitrů o ukončení letitého sporu o odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou na zahraniční exekuční soudy. Sdělila to advokátní kancelář Jana Kalvody, která Diag Human ve sporu zastupuje.

Výrok z roku 2002 nebyl podle kanceláře konečný, jak uvedli arbitři. Nález z roku 2008, kterým bylo společnosti přiřčeno mnohamiliardové odškodnění, arbitři výslovně nezrušili, je nadále platný, uvádí kancelář.

Podle arbitrů jsou veškeré právní kroky učiněné po roce 2002 neplatné. Tehdy rozhodčí senát určil, že má stát společnosti zaplatit 326 milionů korun za poškození dobrého jména, což stát učinil. Tuto argumentaci při oznámení vítězství ve sporu použilo o víkendu ministerstvo zdravotnictví.

Rozhodci nyní usnesením z 23. července přezkumné řízení zastavili. V srpnu 2008 Česko prohrálo arbitráž s Diagem Human a mělo zaplatit 8,33 miliardy korun jako náhradu škody a úroky ke konci července 2007. Diag Human původně po státu požadoval 14 miliard. Vláda proto rozhodla se proti výsledku arbitráže odvolat. O přezkumu nálezu rozhodoval tříčlenný senát.

"Rozhodčí řízení skončilo ve své přezkumné fázi, aniž zamítlo žalobu Diagu Human, nebo změnilo výrok nálezu ze 4. srpna 2008. Tento nález nepřestal právně existovat jen proto, že s ním neúspěšná strana sporu nesouhlasí. Je pravomocný a vykonatelný," uvedla Kalvodova kancelář.

Rozhodci podle kanceláře zastavili řízení na základě chybného předpokladu, že částečný rozhodčí nález z roku 2002 je nálezem konečným. To je podle kanceláře úvaha "právně vadná". Zdůrazňuje, že jakékoli úvahy, a "tím méně i nesprávné", nemohou problematizovat okolnost, že konečný rozhodčí nález z roku 2008 nebyl změněn v přezkumném řízení, jež nyní skončilo, ani nebyl zrušen soudem.

Zlom: Podle ministra zdravotnictví nemusí Česko platit firmě Diag Human deset miliard - čtěte ZDE

"Společnost Diag Human má důvody předpokládat, že zahraniční exekuční soudy budou v této otázce senzitivnější než soudy české, a proto předloží otázku vykonatelnosti nálezu cizím jurisdikcím," shrnul svůj další postup Diag Human.

V prohlášení pro média společnost vyslovila pochybnosti o nestrannosti rozhodců. Nebude prý o jejich motivech spekulovat, jen připomíná, že všichni byli osobně vybráni a jmenováni žalovanou stranou, což je podle společnosti v rozporu se zákonem.

Nález arbitráže měl podle rozhodnutí z listopadu 2008 přezkoumat tříčlenný senát ve složení Petr Kužel, Milan Kindl a Damian Della Ca. Posledně jmenovaný ale později odstoupil kvůli pochybnostem o nestrannosti senátu. Diag místo něj nominoval Maxe Baumana, ČR to zpochybnila.

Ústavní soud poté ale stížnost Diagu kvůli výběru rozhodce odmítl. ČR v březnu 2013 uspěla u soudu s návrhem, aby místo Švýcara Maxe Baumana byl třetím rozhodcem jmenován Jiří Schwarz.

Související