Nejméně 1300 korun si vydělají volební komisaři, kteří budou v říjnu dohlížet na regulérnost hlasování a sčítat výsledky komunálních voleb. Finančně si polepší ti, v jejichž volebních místnostech si lidé budou vybírat vedle obecních zastupitelů také senátory. Získají navíc přinejmenším 400 korun.

Výše odměny se zvýšila o 500 korun před šesti lety v souvislosti s krajskými volbami. Vláda a ministerstvo vnitra se tak rozhodly čelit nezájmu o práci v okrskových volebních komisích, což ohrožovalo jejich akceschopnost. Okrskové volební komise, kterých je v celé republice zhruba 14 800, musejí být podle volebního zákona zpravidla nejméně pětičlenné.

V okrskových volebních komisích bývají vedle zástupců kandidujících seskupení především důchodci, studenti nebo ženy na mateřské dovolené, pro které je odměna přivýdělkem. Sejít se budou muset nejpozději tento pátek na prvním zasedání komisí, aby si na něm vybrali své předsedy.

Volební komisaři dostanou zaplaceno za dohled nad hlasováním po dobu 14 hodin, kdy budou otevřeny volební místnosti, a následné sečtení počtu příchozích voličů a jejich hlasů pro jednotlivé kandidáty. Řadový člen komise dostane 1300 korun, zapisovatel 1500 korun a předseda komise 1600 korun.

Pokud budou volební komisaři vedle hlasů v komunálních volbách sčítat také hlasy pro kandidáty na senátora, získají příplatek ve výši 400 korun. V případě, že se v jejich okrsku bude budoucí senátor vybírat ještě v druhém kole voleb, bude jejich odměna vyšší o dalších 200 korun, a dostanou tak 1900 korun. Někteří starostové letos požadovali zvýšení odměny za druhé kolo senátních voleb, avšak neúspěšně.

Vedle této odměny budou mít volební komisaři nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku od svého zaměstnavatele. Volební komisař, který není zaměstnancem, má nárok na paušální náhradu ušlého výdělku ve výši 43 korun za hodinu, nejvýše však 340 korun za den. Pokud by se členové volební komise jejího jednání nezúčastňovali, odměna jim bude krácena. Odměna podléhá dani z příjmů, současně z ní bude stejně jako při sněmovních volbách odváděno pojistné na veřejné zdravotní pojištění, nikoli na sociální zabezpečení.

Související