Poslanci změkčili pravidla v zákoně o elektronických komunikacích, která mají chránit klienty mobilních operátorů. Ze zákona ve čtvrtek vypustili odkaz na přesně stanovené podstatné náležitosti smlouvy mezi klientem a operátorem.

Kvůli změně těchto náležitostí, které stávající zákon vyjmenovává, musí operátor klienta informovat o jeho právu ukončit smlouvu bez sankcí, pokud se klientovi nové podmínky nelíbí. Nově má odkaz na tyto podmínky ze zákona zmizet. Novelu zákona nyní dostane k projednání Senát.

Poslanci přistoupili na pozměňovací návrh hospodářského výboru, který odkaz navrhl vypustit. Současný zákon stanoví, že podstatnými náležitostmi smlouvy jsou například údaje o ceně, způsobu jejího určení, způsoby uplatňování reklamací nebo například cena za přenesení telefonního čísla.

Nově má platit, že pokud jde o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka, je operátor povinen ho prokazatelně informovat o jeho právu ukončit smlouvu bez sankce, pokud na nové podmínky nepřistoupí.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) řekl, že měl několik porad se svými úředníky a předsedou Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), ale že se nepodařilo nalézt jednoznačné stanovisko a vyhodnotit rizika. Řekl, že jeho stanovisko je neutrální.

Podle předsedy rady ČTÚ Jaromíra Nováka poslanci schválili návrh, který je v přímém rozporu s právem Evropské unie a omezuje výrazně ochranu spotřebitele.

"Pokud zákon vstoupí v platnost, náš spotřebitel bude chráněn méně než německý, slovenský nebo polský. České republice navíc hrozí ze strany Evropské komise řízení o nesplnění povinnosti správně transponovat právo EU. A pokud touto nesprávnou transpozicí vznikne škoda, odpovědný za ni bude stát," uvedl.

Hospodářský výbor také navrhl v některých ustanoveních změnit slovo "účastník" na slovo spotřebitel. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) ale již dříve varoval, že pojem spotřebitel nezahrnuje fyzické osoby podnikající, tedy ani malé živnostníky.

Na to dnes upozornil i poslanec KSČM Leo Luzar. Podotkl, že pozice drobných živnostníků vůči operátorům je podle jeho názoru v rovině běžného spotřebitele. "Myslím si, že naši telekomunikační operátoři ještě nedospěli do stavu, kdy by přistupovali rovně k partnerům s podstatně menší silou vyjednávání, než jsou velké podniky," řekl.

Sněmovna neschválila návrh Ludvíka Hovorky (KDU-ČSL), který měl více ochránit majitele mobilů s předplacenými kartami. Operátor by nesměl podmiňovat čerpání kreditu, například požadavkem na jeho další dobití. Nesměl by ani omezit čerpání již zaplaceného kreditu.

Vládní předloha především slaďuje zákon s novým kontrolním řádem a zpřesňuje pravidla pro kontroly. Odstraňuje duplicity a do uvedeného zákona a také do zákona o poštovních službách doplňuje tresty za porušování některých povinností, které vyplývají z nového evropského nařízení o roamingu.

Například v zákoně o poštovních službách podle vlády chybí sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o poskytnuté poštovní službě.

Související