Na výstavišti PVA EXPO v Praze-Letňanech začalo největší letošní setkání expertů NATO a dalších mezinárodních bezpečnostních agentur, jako je např. European Defence Agency a Europol. Jedenáctý ročník veletrhu Future Forces, doprovázený mezinárodní konferencí o kybernetické bezpečnosti, přivádí do České republiky armádní špičky z celého světa. 

Více než 130 vystavovatelů, zastupujících přibližně 200 značek, zde bude do 17. října prezentovat novinky z oblasti vojenství a obranného průmyslu. Součástí veletrhu jsou čtyři mezinárodní workshopy zaměřené na vybavení vojáka budoucnosti, problematiku chemické, biologické, radiologické a nukleární bezpečnosti (CBRN), kapacitní logistiku a bezpilotní prostředky.

Na tyto workshopy jsou navázány panelové diskuse a živé ukázky vojenské techniky. Doprovodného programu se účastní přes 580 oficiálních delegátů a hostů ze 48 zemí.

Veletrh Future Forces je současně největší letošní domácí přehlídkou nabídky českých firem se zaměřením na zbrojní průmysl a universit, které se podobně zaměřeným výzkumem zabývají. České vysoké učení technické zde představuje univerzitní výzkum v oblasti robotiky, autonomních bezpilotních systémů a kybernetické obrany, na kterých univerzita úzce spolupracuje také s americkými obrannými agenturami.

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci, jež se zaměřuje na nové materiály, pokročilé textilní technologie a použití nanotechnologií, se pak výrazně podílí na programu workshopů zaměřených na CBRN a vybavení vojáka budoucnosti.

Armáda České republiky se na letošním ročníku prezentuje ve stejném rozsahu jako tomu bylo v předchozích letech.

"Zásadní změnou však bude nový motiv, kdy klademe hlavní důraz na propojení vědy a výzkumu s vojenskou praxí. Na výstavě proto spíše než vojenskou techniku budeme prezentovat naše vize a cíle, ale také postupy, jakými jich chceme dosáhnout,“ řekl k účasti AČR ředitel odboru rozvoje pozemních sil sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany ČR, plukovník Aleš Vodehnal.

Součástí veletrhu Future Forces je i mezinárodní odborná konference Future Crisis, věnovaná kybernetické bezpečnosti. Ta je zaměřena jak na legislativní, tak na technické otázky v oblasti kybernetické obrany a ochrany kritické informační infrastruktury.

Její součástí budou jak ukázky možných hrozeb,tak i praktické ukázky vedení, detekce a analýzy kybernetických útoků, ale také simulace optimálního  postupu při boji s phishingovými a vyděračskými emaily nebo DDos útoky. Kromě toho zde např. bude prezentována metodika prevence proti rizikům spojeným s využíváním nezabezpečených WiFi sítí.

V rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti se v Praze zároveň koná odborná konference Kyberpsycho zaměřená na prevenci a řešení kybernetické kriminality a násilí. Účastní se jí policisté i specialisté ze státní správy. Mezi hlavní témata patří nebezpečí, která může představovat online svět, zkušenosti bezpečnostních útvarů s kyberkriminalitou či možnosti, jak zabránit kyberšikaně a zločinům páchaným na internetu.

Na mezinárodní veletrh Future Forces přímo navazuje akce Prague Military Days, určená široké veřejnosti, jejíž program se bude 18. října odehrávat na několika místech Prahy, přičemž převážná část se uskuteční v prostorách Pražského hradu.

Po celý den bude zájemcům o vojenskou historii na Nákladovém nádraží Žižkov přístupný legiovlak Československé obce legionářské, spolu s výstavou Československé legie v Rusku 1914-1920, výstavou Tomáš Garrigue Masaryk a armáda a fotografickou výstavou Návrat domů. Součástí programu budou komentované prohlídky vlaku s legionáři v dobových uniformách a ukázka legionářského tábora.

 

Související