Bezkontaktní platební karty se dlouho České republice vyhýbaly, ale nyní jejich počet přibývá.

Podle koordinátora Pracovní skupiny pro použití bezkontaktních bankovních karet ve veřejné dopravě Martina Procházky má tím Česko nakročeno k placení bankovními kartami v autobusech či tramvajích.

Dopravci si sice našli už své metody, které mohou v některých funkcích platby kartou připomínat (existují například SMS jízdenky a využívají se QR kódy), placení a zároveň prokazování prostřednictvím bankovní karty by se ale mohlo ujmout, například po vzoru Londýna.

Podle Procházky však nelze jednoduše převzít zkušenosti z ciziny. Problém je složitější. "Veřejná doprava v České republice je především veřejná služba a politický problém," popsal na konferenci Budoucnost platebních karet. V českém prostředí se často objevuje otázka, jak by si v dopravních prostředcích počínali senioři, kteří často platební karty nevlastní? Nebo dokonce děti? Dále se zmiňuje problém s bezpečností a ochranou osobních údajů.

To je ale podle Procházky snadno řešitelné. "Ochrana osobních údajů je jednoduchá, nikdo nebude mít všechny informace," uvedl. Banka by podle něj viděla útratu za lístky, ale neviděla by už, kde je dotyčný člověk zakoupil – a nebylo by tak možné odpozorovat například jeho nejčastější pohyb.

Za jednu z největších výhod, které bankovní karty mohou mít oproti kartám dopravním, považuje Procházka fakt, že je lidé dostanou "zadarmo". "Bankovní domy je vydávají bez ohledu na to, jestli se budou používat ve veřejné dopravě nebo nebudou," vysvětlil.

Související