Okruh trestných činů, za které nesou odpovědnost firmy, se možná výrazně rozšíří. Nově mají být stíhány například za šíření pornografie, týrání zvířat či poškozování spotřebitele. Uvádí to novela, kterou ve středu podpořila sněmovna.

Předloha míří k posouzení do ústavně-právního a do hospodářského výboru. Opozičním občanským demokratům se nepodařilo prosadit návrh, aby ji sněmovna vrátila vládě k dopracování.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob vycházel z mezinárodních smluv a práva Evropské unie, okruh trestných činů se potom rozšiřoval. "Neobsahuje trestné činy, které mohou typicky páchat právnické osoby," uvedla ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO).

Nynější norma vypočítává konkrétní trestné činy, za něž mohou být firmy stíhány. Autoři novely zvolili opačnou metodu. Nově mají být právnické osoby trestně odpovědné za všechny trestné činy obsažené v trestním zákoníku s výjimkou těch, u nichž to zákon výslovně vyloučí.

Zpravodajka Marie Benešová (ČSSD) označila novelu za revoluční, vůči níž zní kritika ze Svazu průmyslu a dopravy, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i České advokátní komory, podle níž je motivována politicky. Kritické hlasy z právní sféry zmínil i Jan Chvojka (ČSSD), podle kterého bude prostor pro debatu ve výboru.

"Posíláme stát do sféry, v níž ještě nebyl," kritizoval předlohu exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Stejně jako Benešová se obává i toho, že trestní stíhání by se mohlo zneužívat v podnikatelském boji. Podle Františka Laudáta (TOP 09) může být předloha větší bombou, než se zdá. Hovořil o budování země strachu.

Společnosti by neměly být podle předlohy odpovědné pouze za trestné činy, jejichž spáchání právnickou osobou buď vůbec nepřichází v úvahu, nebo které jsou velmi úzce navázány na konkrétního pachatele jednotlivce. Nemohly by se tak dopustit například opilství, vraždy novorozeného dítěte matkou, dvojího manželství, pomluvy, vlastizrady a vojenských trestných činů.

Autoři novely poukazují na to, že zákon ve své současné podobě není příliš efektivní. Od počátku roku 2012, kdy nabyl účinnosti, až do letošního února čelilo trestnímu stíhání 92 právnických osob za celkem 122 trestných činů. Loňské statistiky zaznamenaly první pravomocná odsouzení právnických osob, a to celkem tři. Ve dvou případech soudy uložily trest ve formě uveřejnění rozsudku, ve třetím dostala právnická osoba pokutu 20 tisíc korun.

Související