Více než polovina občanů kladně hodnotí, jak prezident Miloš Zeman plní svou ústavní funkci nebo jak je v kontaktu s občany a zná jejich problémy. Naproti tomu více než třem pětinám lidí se nelíbí, jak prezident dbá o vážnost a důstojnost úřadu, jak působí jako autorita u občanů nebo jak reprezentuje Česko v zahraničí. Více odpůrců než příznivců má i jeho ovlivňování vnitropolitického života. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Proti loňskému průzkumu lidé hodnotí o něco negativněji Zemanovo působení coby autority u občanů. Vůbec nejvíce si ale prezident pohoršil v otázce toho, jak reprezentuje stát v cizině a jak dbá o vážnost svého svěřeného úřadu.

Současná hlava státu vychází z hodnocení stejně jako loni hůře než jeho předchůdce Václav Klaus. Výjimkou je kontakt s občany, který lidé vnímají pozitivněji u Zemana než u Klause. "Tuto oblast hodnotili lidé u Václava Klause zdaleka nejhůře, a to po celé sledované období. Srovnatelný podíl pozitivního hodnocení jako Klaus na konci svého volebního období, to je v březnu 2013, dosahuje Zeman v oblasti vlivu na vnitropolitický život," uvedlo CVVM.

Za kontakt s občany a znalost jejich problémů současného prezidenta chválí 53 procent respondentů. Podle stejného počtu lidí Zeman rovněž dobře plní svou ústavní funkci. S tím, jak ovlivňuje vnitropolitický život, souhlasí 39 procent občanů. Naopak 47 procent veřejnosti má k tomu výhrady.

Podle 62 procent Čechů ale prezident špatně reprezentuje republiku v zahraničí. Sedmašedesát procent dotázaných má tentýž názor na jeho působení coby autority u občanů a 71 procent lidí tvrdí, že současná hlava státu špatně dbá o vážnost a důstojnost svého úřadu.

Související