Rakouský parlament schválil zákon, který mimo jiné zakazuje financování mešit a muslimských spolků ze zahraničí. Norma, kterou schválila Národní rada, tedy dolní komora parlamentu, ale také například zavádí vysokoškolské teologické studium islámu v Rakousku, informovala agentura APA.

Rozsáhlou změnu dosavadní normy pocházející z roku 1912 navrhla rakouská vláda velké koalice, a tak bylo její schválení poslanci v zásadě formalitou. Novou legislativu kritizovaly z různých důvodů opoziční Zelení, liberálové i krajně pravicová Svobodná strana Rakouska (FPÖ).

Nová legislativa má napříště komplexně regulovat život muslimů v Rakousku. Obsahuje přitom jak nová omezení, tak i nová práva.

Islámské náboženské spolky budou mít do budoucna povinnost zbavit funkcí své hodnostáře, například imámy, pokud budou odsouzeni k alespoň ročnímu vězení. Svou funkci nebudou smět vykonávat ani v případě, že "trvale ohrožují veřejnou bezpečnost, pořádek, zdraví a morálku či práva a svobody druhých," cituje ze zákona APA.

Rakouští muslimové nyní budou mít i nově zaručená práva, například právo na duchovní péči v armádě, ve věznicích nebo v nemocnicích. Vídeňská univerzita má od příštího roku poskytovat studium islámu s až šesti učiteli.

Norma také muslimům v Rakousku povoluje "výrobu masných výrobků a dalších potravin podle jejich vnitřních nábožensko-společenských předpisů". Muslimské společnosti a jejich členové mají být dále oprávněni vést děti a mládež k tradičním zvykům a "vychovávat je podle náboženských principů". Konkrétně je zmíněna například mužská obřízka.

Kromě toho však nový zákon potvrzuje přednost státního práva před náboženským. To znamená, že například nelze praktikovat náboženské zvyky, které porušují rakouské zákony.

Podle oficiálních odhadů žije v Rakousku, které má zhruba 8,5 milionu obyvatel, až 600 tisíc muslimů. Islám má přitom v Rakousku dlouhou tradici - větší muslimská komunita se stala součástí Rakouska-Uherska poprvé v roce 1878, kdy tehdejší mocnářství obsadilo Bosnu a Hercegovinu. Islám je v Rakousku oficiálně uznaným náboženstvím od roku 1912.

Většina rakouských muslimů pochází z Turecka a Bosny a Hercegoviny. V zemi je kolem 200 registrovaných mešit a více než 55 tisíc žáků navštěvuje na státních školách hodiny náboženství zaměřené na islám.

Rakousko má stejně jako jiné evropské země problém s radikály, kteří chtějí bojovat po boku teroristů z takzvaného Islámského státu. Do Sýrie a Iráku dosud za tímto účelem odešlo z Rakouska téměř 200 lidí.

Související