Česká republika je jednou ze čtyř zemí Evropské unie, kde jsou největší rozdíly mezi příjmy mužů a žen. Plyne to z údajů k roku 2013, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat.

Průměrně byly tehdy platy žen v EU o 16,4 procenta nižší než platy mužů, v Česku byl v tomto roce rozdíl 21,1 procenta. Ve srovnání s rokem 2008 se rozdíl ve výši platů Čechů a Češek zmenšil, stejně tak i ve většině zemí unie.

Nejvyrovnanější příjmy měla před dvěma lety obě pohlaví ve Slovinsku, kde muži vydělávali jen o 3,2 procenta víc. Na Maltě to bylo 5,1 procenta, v Polsku 6,4 procenta a menší než desetiprocentní rozdíl uvádí statistika také v případě Itálie, Chorvatska, Lucemburska, Rumunska a Belgie.

Naopak na druhém konci tabulky, tedy s největším rozdílem ve výši platů, skončila Česká republika. Větší rozdíl byl už jen v Německu (21,6 procenta), Rakousku (23 procent) a Estonsku (29,9 procenta).

Od roku 2008 se rozdíl v České republice podle Eurostatu snížil o více než čtyři procenta. Evropští statistici rozdíl počítají z průměrné hodinové mzdy mužských a ženských zaměstnanců v dané zemi.

Rozdíly ovšem nejsou jen ve výši platů, uvádí dále Eurostat, ale i v typech povolání. Ženy představují téměř polovinu pracovní síly - v roce 2013 jich bylo 46 procent všech zaměstnanců. Mezi manažery firem jich však byla napříč Evropskou unií jen třetina, naopak v celoevropském průměru dvě třetiny administrativních sil a pozic ve službách obsazovaly ženy.

V Česku a v Irsku byl přitom z celé EU tento poměr nejvyšší: Irové měli úřednic 80 procent, v České republice jich bylo 79 procent.

Ve stejném roce také každá třetí žena pracovala jen na částečný úvazek, z mužů byl takto zaměstnán ani ne každý desátý.

Související