Podíl studentů technických oborů na veřejných vysokých školách v posledních letech kolísá kolem 24 procent. V roce 2005 to přitom bylo více než sedmadvacet procent. V informačním materiálu pro tripartitu to uvádí ministerstvo školství. Data vycházejí z počtů takzvaných aktivních studií, které zohledňují to, že jeden člověk může souběžně studovat několik různých oborů.

Před deseti lety bylo v technických oborech 77 436 aktivních studiích. S následným růstem počtu vysokoškolských studentů se zvyšoval i počet studentů těchto oborů, v roce 2010 se vyšplhal až na 89 627.

Zároveň se však snížil podíl studentů věnujících se technickým oborům na celkovém počtu studujících na veřejných vysokých školách o tři procentní body na 24,31 procenta. Pak už zůstal poměrně stabilní, loni činil 24,04 procenta. Nominálně to představovalo 80 321 studentů.

Tripartita ministerstvo školství požádala o informaci o financování vysokého technického školství. O podporu takto zaměřených oborů mají dlouhodobě zájem zaměstnavatelé. Současné vedení ministerstva školství v čele s Marcelem Chládkem (ČSSD) jejich preference sdílí, letošní rok tento úřad ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhlásil Rokem technického vzdělávání.

Z financování veřejných vysokých škol však není jednoduché vyčlenit samotné technické obory. Ministerstvo totiž přiděluje peníze univerzitám jako celku, další rozdělování už je v pravomoci vedení vysokých škol. Většina škol s výjimkou uměleckých přitom nabízí širší spektrum oborů.

Ministerstvo upozorňuje, že čistě technické zaměření nemají ani školy, u nichž by k tomu jejich název mohl svádět. Například na Českém vysokém učení technickém v Praze se technickým oborům věnuje 79 procent studentů.

Aktuálně se peníze vysokým školám rozdělují nejen podle nákladnosti studijních programů, ale také podle kvality školy. Jedním z indikátorů kvality je zaměstnanost absolventů, která má druhou nejvyšší váhu hned po výsledcích výzkumu, vývoje a inovací.

Podle ministerstva školství pro technicky zaměřené vysoké školy opatření uplatňovaná v posledních letech vyznívají pozitivně. Před radikálními kroky, jako by byl například přesun významné části peněz ve prospěch technických VŠ, však ministerstvo varuje. Takový postup by podle něj přivodil ekonomickou nestabilitu na školách, na jejichž úkor by se prostředky přesouvaly.

Související