Senát odložil schvalování novel o koncesionářských poplatcích a o platech manažerů státních firem. Rozhodl o tom hned v úvodu své schůze, na níž obě předlohy měl původně začít projednávat.

První z novel by měla osvobodit od koncesionářských poplatků na pět let ty, o nichž Česká televize či Český rozhlas zveřejnily nepravdivou informaci. Žádost o odklad zdůvodnil za autory novely předseda Strany práv občanů Jan Veleba mimo jiné kontroverzností návrhu. Chce proto, aby téma bylo předmětem veřejného slyšení v horní komoře, než jej Senát znovu zařadí na některou z příštích schůzí.

"Dočasné stáhnutí navrhuji proto, že zákon je natolik zásadní a natolik budí reakce, že je nutné jej probrat důsledněji," prohlásil v Senátu.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) ale může být důvod jiný. "Já jsem přesvědčen o tom, že by veřejnoprávní média měla být nadále nezávislá a jejich nezávislost mimo jiné garantuje způsob financování prostřednictvím koncesionářských poplatků," řekl Sobotka.

Financování skrze reklamu by podle Sobotky mohlo vytvořit závislost na komerčních firmách a financování z veřejných rozpočtů by mohlo vytvořit závislost na vládě. "Nic z toho by pro veřejnoprávní média cesta vhodná nebyla," poznamenal premiér.

Novelu již dříve podpořil prezident a čestný předseda Strany práv občanů Miloš Zeman. Proti se postavili mnozí politici včetně premiéra Sobotky. Podle něj jsou koncesionářské poplatky zárukou toho, že Česká televize a Český rozhlas nejsou závislé na podnikatelských skupinách ani na momentální vládě a mohou nezávisle hájit veřejný zájem. Česká televize Zemanův postoj označila za útok na svou nezávislost, který za dobu její existence v demokratické společnosti nemá obdoby.

O osvobození od poplatků by podle návrhu rozhodovaly rady obou veřejnoprávních médií nebo Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Nebo případně soud, pokud by přiznal poškozenému právo na uveřejnění odpovědi či dodatečného sdělení.

Senátoři také navrhují, aby byli od koncesionářského poplatku osvobozeni ti, kteří by v lednu poslali 1,2násobek roční výše poplatku jako dar ve prospěch příspěvkové organizace nebo veřejně prospěšných právnických osob.

Senátor Libor Michálek (za Piráty) požádal o odklad novely o pravidlech pro platy manažerů státních firem kvůli tomu, že se k předloze nestihla připravit zpravodajská zpráva pro její řádné projednání.

Novela o státním podniku má zavést také kvalifikační kritéria pro výběr manažerů a členů dozorčích rad státních firem. Tvůrci novely svůj návrh opírají o požadavek protikorupčního uskupení Rekonstrukce státu, aby dozorčí rady státních firem byly obsazovány odborníky a netvořily politické trafiky.

Související