Ministerstvo životního prostředí uspělo s kasační stížností v letitém sporu o povolení k průzkumu ložiska uranu Osečná-Kotel na Liberecku. Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil loňský verdikt Městského soudu v Praze, který byl příznivý pro australskou společnost Urania Mining a nařizoval ministerstvu, aby o povolení k průzkumu znovu rozhodlo. Nyní se spis vrátil městskému soudu. Vyplývá to z rozsudku dostupného na webu NSS.

Firma Urania Mining o povolení usiluje opakovaně od roku 2008, kdy také začal spor, do kterého zasáhl NSS. Zatím poslední žádost firmy ministerstvo zamítlo letos 17. března, důvodem je znovu hlavně rozpor se státní surovinovou politikou.

Shodou okolností ve stejný den rozhodoval také NSS, odůvodnění ale zpřístupnil až s časovým odstupem. Proti průzkumné těžbě se v minulosti postavily okolní obce a ochránci přírody.

Městský soud v Praze loni vytknul ministerstvu životního prostředí, že při rozhodování nevzalo v potaz odlišné stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu. Podle NSS je však rozhodnutí o stanovení průzkumného území ve výlučné pravomoci ministerstva životního prostředí. Pokud při tom nedbá na názor jiného resortu, neporušuje tím princip dobré správy.

"Zásadu vzájemné spolupráce správních orgánů nelze vykládat tak, že by přikazovala názorovou homogennost ústředních orgánů státní správy, tím spíše pak v otázkách, o kterých přísluší rozhodovat pouze jednomu z nich," stojí v rozsudku.

Podle NSS by také bylo naivní se domnívat, že skutečným účelem průzkumu prováděného a financovaného soukromým subjektem je něco jiného než těžba. Cílem státní surovinové politiky při tom bylo něco jiného - ukončit těžbu uranu a zabezpečit případné další lokality pro možné využití v budoucnosti.

Chráněné ložiskové území Osečná-Kotel vyhlásilo ministerstvo životního prostředí na žádost státního podniku Diamo na konci dubna 2008, průzkumy ho ale objevily už v 60. letech minulého století. Na území přibližně deset kilometrů čtverečních leží podle odhadu kolem 20 tisíc tun rudy. Vyhlášením chráněného ložiskového území nikomu nevzniká nárok na těžbu.

V Česku bylo od roku 1945 zjištěno 164 ložisek a dalších výskytů uranu, těžilo se v 66 ložiscích. Poslední uranový důl funguje v Rožné na Žďársku. V Libereckém kraji se od konce 60. let dobýval uran nedaleko Osečné v Hamru na Jezeře a Stráži pod Ralskem. Ve Stráži používalo Diamo k těžbě kyselinu sírovou, jež katastrofálně poničila přírodu. Hamru se těžilo klasickou hlubinnou metodou. V obou lokalitách v první polovině 90. let těžbu zastavili.

Související