Stát by mohl některým stranám nově přispívat na jejich veřejně prospěšné instituce, jejichž úkolem by bylo hlavně vzdělávání v politickém myšlení nebo podpora demokratických hodnot a právního státu. Počítá s tím novela zákona o politických stranách, kterou připravuje ministerstvo vnitra. Příspěvek by představoval desetinu částky vyplácené státem na činnost strany.

Nárok na příspěvek by ovšem mohly mít podle předlohy jen strany, které získaly alespoň jednoho poslance ve dvojích sněmovních volbách z trojích. Jak upozornilo páteční Právo, tento příspěvek by se netýkal vládního hnutí ANO, které ve svých řadách nemá bývalé poslance.

Využít by ho mohlo naopak opoziční hnutí Úsvit. Za ně byl vybrán poslanec Radim Fiala, který byl do sněmovny zvolen v letech 2006 a 2010 na kandidátce ODS.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Návrh se nelíbí ministerstvu financí, v jehož čele stojí předseda ANO Andrej Babiš. "Příspěvek na činnost politického institutu znamená další mandatorní výdaje státního rozpočtu, které nejsou v předkládaném materiálu vyčísleny a řádně zdůvodněny," cituje deník vyjádření ministerstva. "Pokud půjde o další navýšení peněz ze státního rozpočtu, tak my s tím souhlasit nebudeme," přidal se předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Vládní lidovci naopak s návrhem souhlasí.

Institut by měl být podle představy navrhovatelů veřejně prospěšnou právnickou osobou. K jeho úkolům by měla patřit také podpora aktivní volební účasti občanů na volebním procesu nebo rozšíření a upevnění expertního zázemí politických stran.

Novela počítá se vznikem samostatného úřadu, který by se namísto sněmovního kontrolního výboru věnoval kontrole stranických hospodaření. Výběr pěti členů úřadu by ale podle návrhu zůstal v rukou politiků. Předsedu a jednoho člena úřadu by měl jmenovat prezident na návrh Senátu, který by vybíral i zbývající kandidáty - dva na návrh sněmovny a jednoho na návrh prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Úřad by měl mít nejméně deset zaměstnanců. Náklady na něj vnitro odhadlo v prvním roce na 20,5 milionu korun, v dalších letech by výdaje měly být o pět milionů ročně nižší.

Související