Od příštího roku bude možné vyřídit si pas na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností – tedy ve stejném režimu, v němž fungují občanky. "Odpadnou stížnosti občanů, kteří se dotazují, z jakého důvodu nemohou podat žádost o vydání cestovního pasu tam, kde se zdržují," popisuje ministerstvo vnitra v důvodové zprávě typickou situaci.

Zároveň se přestanou vydávat staré rychlopasy, za které si člověk připlatí a dostane je v poloviční lhůtě patnácti dnů. Je to kvůli tomu, že celá Evropská unie do konce tohoto roku povinně najíždí na doklady se strojově čitelnými a biometrickými údaji, protože takové průkazky jsou lépe zabezpečené proti zneužití. A také proti nelegálním přistěhovalcům nebo teroristům.

Stále by ale měly být řešitelné situace, kdy musí třeba podnikatel kvůli byznysu rychle vycestovat a potřebuje pas v řádu dnů. Namísto starých dokladů se totiž začnou vydávat nové "blesky", jak se pasům ve zrychleném režimu říká. Zájemce dostane pas už za šest dnů a půjde o plnohodnotný doklad s biometrikou, který platí deset let. Výhodou je, že na rozdíl od stávajícich "blesků" s ním bude možné cestovat kamkoli. Staré rychlopasy jsou jen na šest měsíců a například do Turecka na ně kvůli délce platnosti nelze vyjet.

Nové rychlopasy budou také dražší než ty současné. Teď se platí patnáct set, respektive tisícovka u žadatelů, kterým ještě nebylo patnáct let. Nově to bude za čtyři, respektive dva tisíce. O bleskový doklad už nebude možné žádat na zastupitelských úřadech v zahraničí, jak je tomu teď, protože ambasády by rychlý šestidenní režim nezvládaly. Cena za klasický pas zůstane stejná – šest set korun.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Naopak v oblasti občanek úřady přitvrdí. Co se týče možnosti, kde o ně žádat a kde si je vyzvedávat, bude to stejné jako u pasů. Zájemce bude moci přijít na jakýkoli úřad, který má rozšířenou působnost, a tam doklad dostane. U občanek je teď možné podat žádost třeba v Praze, ale vyzvednutí si objednat do Aše.

Od příštího roku začne platit, že kde se žádá, tam se také vyzvedává. Úředníci se tak snaží předejít problémům, kdy není jasné, do kterého obecního rozpočtu má správní poplatek plynout.

Především se ale u občanek zavádějí nové poplatky, a to ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním je, že prudce roste počet lidí, kteří si přehlašují trvalý pobyt na úřední adresy, aby se schovali před exekutory. Před čtyřmi roky se jednalo o 38 tisíc lidí, v současnosti jde o vice než 50 tisíc žádostí ročně.

"Množí se i případy, kdy občan jeden den nahlásí ukončení trvalého pobytu na území České republiky a hned následující den oznámí, že se vrátil ze zahraničí, ale nemá se kde přihlásit k trvalému pobytu," uvádí ministerstvo vnitra.

Účelová rušení trvalých bydlišť nebo fingované opouštění republiky mají být nyní aspoň trochu regulovány – od příštího roku to totiž nebude zadarmo, každá taková změna bude stát stovku. A občanka automaticky přestane být platná.

Poslední novinka, která má zamezit hře na schovávanou před exekutory, je zavedení takzvané fikce doručení, pokud člověku chodí pošta na městský úřad.

Druhý důvod, proč přibudou poplatky, je výchovný. Podle ministerských úředníků se Češi málo starají o svoje občanky a někteří si několikrát ročně chodí pro nový doklad, protože ten starý se ztratil nebo zničil. Dnes to stojí stokorunu, od příštího ledna to bude dvojnásobek.

Rychlopasy bez biometrických údajů se budou vydávat do konce tohoto roku, pak definitivně končí. Kdo nechává věci na poslední chvíli, by měl myslet na to, že ve třetině letošního prosince nastane malé přechodové vakuum. Od desátého do silvestra úřady přestanou přijímat žádosti o plnohodnotné pasy i občanky a nebudou je ani vydávat. Důvodem je přechod na nový technický systém, který všechny schválené změny umožní.

Dříve začít nelze, stávající smlouva s výrobcem dokladů doběhne až s posledním dnem letošního roku. Odhad ministerstva vnitra je, že vylepšení softwaru a jeho desetiletý provoz vyjde na 7,5 miliardy. Obecní rozpočty pak mají na nových správních poplatcích vydělat zhruba 156 milionů korun ročně.

Související