Nejvyšší kontrolní úřad v příštím roce zřejmě prověří peníze ze státního rozpočtu určené na investice do sportu a tělovýchovy. V dalších letech se pak zaměří na další programy určené k podpoře sportu.

Rozhodlo tak vedení úřadu, když projednávalo podnět od poslanců z kontrolního výboru, kteří navrhli zkontrolovat využití peněz ze státního rozpočtu poskytnutých Autoklubu ČR a Českému olympijskému výboru, sdělila mluvčí NKÚ Olga Málková.

Poslanci se rozhodli podat podnět, když projednávali závěr NKÚ z kontroly peněz ze státního rozpočtu určených na financování sportovních center podporujících sport a tělovýchovu. K podání podnětu je vedly obavy, že financování sportu je neprůhledné.

"Financování sportu je historicky dlouhodobý tunel, který nemá obdoby," řekl zpravodaj výboru Jiří Štětina (Úsvit) k tomuto bodu. O rozdělování peněz podle něj rozhodují lidé, kteří nejsou zárukou transparentnosti.

Výbor současně s tím požádal nyní již bývalého ministra školství Marcela Chládka (ČSSD), aby ho seznámil s činností Národní rady pro sport a předložil výboru pravidla pro přiznávání dotací na sport.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Kolegium NKÚ rozhodlo, že využije poslanecký podnět při přípravě plánu kontrol na příští rok v rámci kontroly zaměřené na čerpání státních peněz určených na investice do sportu a tělovýchovy. Pro další roky ho využije při plánování kontrol vybraných provozních programů na podporu sportu.

NKÚ loni kromě toho zkontroloval ministerstvo školství v souvislosti s dotacemi do sportu. Zjistil mimo jiné, že například Autoklub České republiky použil zhruba 400 000 korun na provoz a údržbu autokempu. Používal ho převážně pro pořádání mezinárodních motocyklových závodů a pro podnikání, nikoli jako sportovní zařízení sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.

Kvůli zjištěným nedostatkům podal úřad tři trestní oznámení. Kontroloři zjistili, že ministerstvo školství rozdalo v letech 2011 až 2013 netransparentně dotace celkově za 800 milionů korun. Další stamiliony pak podle prověrky vyplatilo na základě neúplných, chybných, pozdě doručených nebo zcela chybějících žádostí o dotace.

Související