Jmenovací dekrety v pátek v pražském Karolinu převzalo 32 profesorů a šest profesorek. Na slavnostním ceremoniálu v historické budově Univerzity Karlovy jim je předal náměstek pro vysoké školy a výzkum Jaromír Veber. Celkem bylo s účinností od 1. května jmenováno 42 profesorů, tři další navržené kandidáty odmítl prezident Miloš Zeman kvůli údajně problematické minulosti jmenovat.

Předávání dekretů se mělo původně uskutečnit již 7. května, ale bylo odloženo. Krátce předtím totiž vyšla najevo neochota prezidenta podepsat dekrety trojici kandidátů na profesuru, což vyvolalo bouři nevole. Rektoři byli ve vyhrocené situaci připraveni ceremoniál bojkotovat a omlouvali se i nově jmenovaní profesoři.

Tentokrát se rektoři v zájmu důstojnosti ceremoniálu zúčastnili, i když Ivan Ošťádal a Jiří Fajt z Univerzity Karlovy i Jan Eichler navržený Vysokou školou ekonomickou stále nebyli jmenováni. Prezident trvá na svých výhradách, rektoři zase na tom, že pro nejmenování těchto kandidátů není žádný zákonný důvod.

Někteří rektoři se z různých důvodů museli omluvit, ale zastupovali je prorektoři. Kvůli dovolené chyběl předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, kterého zastupoval prorektor Aleš Gerloch.

Prezidentův negativní postoj ke třem kandidátům na profesuru se odrážel v projevech přítomných. Gerloch před předáváním profesorských dekretů poznamenal, že někteří z profesorů se prezidentovi líbit nemusejí, nicméně zákonné podmínky jejich jmenování byly splněny. 

Na Zemanův postoj ve svém vystoupení narážel také politolog Vít Hloušek z Masarykovy univerzity. Připomněl, že akademické svobody a autonomie vysokých škol fungují od dvanáctého století. "Snaha mocných univerzity omezovat je stejně stará jako snaha univerzit akademické svobody hájit," poznamenal s tím, že ochrana akademických svobod je úkolem celé akademické obce včetně profesorů.

Z rektorů dotčených univerzit na ceremoniál přišla Hana Machková z VŠE. Vyjádřila lítost, že kandidát nominovaný touto univerzitou mezi jmenovanými profesory chyběl. Věří, že Eichler nakonec jmenován bude. Akademici totiž plánují přistoupit k dalším krokům za účasti premiéra Bohuslava Sobotky. "Doufám, že ke jmenování nakonec dojde, pořád tady máme prostor. Naděje umírá poslední," řekla.

Dekrety předával náměstek ministra Veber, protože Marcel Chládek byl před týdnem z funkce ministra školství odvolán a jeho nástupkyně Kateřina Valachová by měla být jmenována až ve středu. "Byla to naprosto výjimečná záležitost, protože ten program se připravoval dlouho dopředu," řekl ke své roli Veber. Byl by raději, kdyby dekrety předával ministr, nebo ministryně, případně dokonce prezident. Ceremoniálu by to totiž podle něj dodalo ještě větší vážnost.

Mezi novými profesory mají hojné zastoupení lékařské obory, kterým se věnuje 11 z nich. Často se objevují také přírodovědné nebo technicky zaměřené obory. V této skupině byli rovněž jmenováni noví profesoři například pro rybářství, bezpečnost a požární ochranu nebo pěstování lesa. 

Odděleně od ostatních byli tentokrát jmenováni tři noví profesoři navržení Univerzitou obrany v Brně, což je státní vysoká škola. Ve středu jim na Pražském hradě předával dekrety osobně prezident Miloš Zeman. Ocenil dopis rektora Univerzity obrany, ve kterém se zaručil za "osobnostní a morální integritu" navržených.

Související