Návrh na omezení prezidentských pravomocí není podle šéfa Legislativní rady vlády Jiřího Dienstbiera osobní mstou. Daný záměr je podle něj obsažen v koaliční smlouvě i ve vládním prohlášení a se změnami se počítalo od úplného vzniku koalice.

V samotném návrhu jde podle Dienstbiera o to "upřesnit pravomoci prezidenta a dalších institucí v návaznosti na zavedení přímé volby prezidenta tak, aby se zachovala parlamentní forma demokracie, která je pro Českou a Československou republiku tradiční od jejího vzniku". 

Dienstbier je toho názoru, že prezident zvolený v přímé volbě by měl mít širší pravomoci v tom případě, kdyby na politické scéně i ve společnosti byla shoda na přechodu od parlamentní formy republiky k poloprezidentskému nebo prezidentskému systému.

Zemanovu domněnku o tom, že se Dienstbier prezidentovi omezením jeho pravomocí mstí za neúspěch při prezidentské volbě, označil za "naprosto absurdní". Do osobní msty by podle něj pak byla zavlečena celá koaliční vláda. "Pokud Miloš Zeman bere vše osobně, tak pravděpodobně bere osobně i toto," poznamenal Dienstbier.

Ministr pro lidská práva navrhuje také změnu možnosti podání žaloby na prezidenta. Kromě senátu by ji dle jeho návrhu mohla podat i poslanecká sněmovna, a to třípětinovou většinou hlasů. Ačkoli se jedná o krok, ke kterému by se mělo přistupovat pouze ve výjimečných případech, měl by být snáze uplatnitelný. 

"Prezident je z ústavy v zásadě za své kroky neodpovědný. Zcela jasné je to tam, kde vykonává takzvané kontrasignované pravomoci. Svým podpisem přebírá odpovědnost vláda. Ústavní žaloba je jediný odpovědnostní režim, který je vůči prezidentovi uplatnitelný," míní Dienstbier, který má za to, že v současnosti je možnost podat žalobu na hlavu státu příliš složitá.

Za největší Zemanův exces někdejší prezidentský kandidát považuje "nerespektování většiny v poslanecké sněmovně". "Snaha jmenovat vládu, která je čistě prezidentská a nijak se neopírá o rozložení sil v poslanecké sněmovně, je docela zásadním narušením principu parlamentní formy naší republiky," dodal.