Úřady práce se při výplatě dávky obyvatelům ubytoven nemusí řídit postojem obce.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) změnil názor, a zásadně se tak odklonil od novinky, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí prezentovalo jako nástroj boje proti byznysu s chudobou.

Od začátku května mohou města rozhodnout, jestli má lidem žijícím na ubytovnách úřad práce přiznat doplatek na bydlení. Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) si od toho slibovala regulaci problémových ubytoven, které za bydlení ve špatných podmínkách inkasovaly přemrštěné částky.

Zůstávalo ale otázkou, co bude dál s lidmi, kteří doplatek nedostanou. Chovanec teď Marksové napsal, že změnil názor.

"Zákon výslovně nestanoví, že by se mělo jednat o závazné stanovisko," uvedl.

Ministr změnu názoru vysvětlil v dopise své stranické kolegyni časovou tísní v době, kdy novinka vznikala. A dodal, že se postupem času "začaly objevovat praktické problémy".

Před nimi varovali kritici ještě předtím, než změna začala platit. Podle nich hrozilo, že lidé skončí na ulici a když se o ně město nepostará, jen se přesunou do jiného.

Marksová nedávno uvedla, že brzy plánuje vyhodnotit, jak souhlas obce funguje v praxi. Slova o hrozbě koncentrace lidí bez domova a vzniku nových ghett ale odmítala. "Nemyslím si, že bude docházet ke koncentraci lidí, protože se těžko přelijí do nějaké jiné obce. Myslím si, že naprostá většina obcí se chová rozumně a jsou si vědomy toho, že si nemohou vyrobit desítky bezdomovců. Navíc teď je jaro, bude léto, takže by jim ti lidé doslova zůstali na ulici," uvedla na konci května.

Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) ale minulý týden uvedl, že kvůli nesouhlasu obcí s přiznáním doplatku může na ulici skončit až 17 tisíc lidí z celkových zhruba 100 tisíc obyvatel ubytoven.

Platforma pro sociální bydlení Chovancův krok vítá. "Ministr Chovanec pro tuto chvíli zachránil tisíce lidí před vystěhováním z ubytoven," napsala na sociálních sítích.

"Je to první krok, který bylo potřeba učinit pro to, aby se předešlo nejhoršímu," dodal předseda platformy Štěpán Ripka s tím, že nyní je na řadě metodika pro úřady práce, která Chovancovo stanovisko zohlední.

"Bojíme se, že obce budou na úřady práce tlačit, aby dávky nedávaly, protože těch interpretací je víc," podotkl Ripka. Ministr k tomu dodává, že problém bude muset jednoznačně vyřešit novela zákona o hmotné nouzi.

Související